Możesz wybrać start indywidualny lub pakiet, dzięki któremu zapłacisz mniej. Pamiętaj o numerze startowym, który należy dodać do zamówienia przy pierwszym starcie w sezonie.

Pojedynczy start
Dystans
Opłata dokonana do 10 dni poprzedzających maraton (przelew)
Opłata dokonana do 2 dni poprzedzających maraton (przelew)
Opłata w biurze zawodów (gotówka)
PRO
70 zł
80 zł
100 zł
HOBBY
70 zł
80 zł
100 zł
FAMILY
50 zł
60 zł
80 zł
MINI
50 zł
60 zł
80 zł

*W przypadku zawodników niepełnoletnich – opłata za start dotyczy jedynie zawodnika, start opiekuna jest bezpłatny.

Pakiet startów (indywidualnie)
Dystans
4 starty
6 startów
8 startów
10 startów
12 startów
13 startów
PRO
272 zł
396 zł
512 zł
620 zł
720 zł
780 zł
HOBBY
272 zł
396 zł
512 zł
620 zł
720 zł
780 zł
FAMILY
192 zł
276 zł
352 zł
420 zł
480 zł
520  zł

*W przypadku zawodników niepełnoletnich – opłata za start dotyczy jedynie zawodnika, start opiekuna jest bezpłatny.

Pakiet startów (drużynowy)
Liczba zakupionych jednorazowo osobostartów Koszt jednego osobostartu
10-47 osobostartów 67 zł
48-95 osobostartów 63 zł
Powyżej 96 osobostartów 58 zł
Minimalne zamówienie: 10 osobostartów

Po wykorzystaniu zakupionego pakietu istnieje możliwość dokupienia kolejnego zgodnie z cenami podanymi wyżej (przy zachowaniu minimalnego zamówienia 10 osobostartów)

Numer startowy
Koszt jednorazowy – numer obowiązuje przez cały sezon (kupujesz numer przy okazji pierwszego startu)
Dystans Nowy numer Zgubiony numer
PRO 20 zł 20 zł
HOBBY
FAMILY
MINI

*W przypadku zawodników niepełnoletnich jadących z opiekunem – cena obejmuje numer startowy zawodnika oraz dodatkowe oznaczenie dla opiekuna

Faktury

W przypadku chęci otrzymania faktury, zarówno w procesie rejestracji elektronicznej jak i w czasie rejestracji dokonywanej w Biurze Zawodów, należy podać dane do faktury w tym NIP nabywcy (warunek konieczny). Ze względu na nowe przepisy podatkowe, brak numeru NIP uniemożliwi późniejsze wystawienie faktury.

Przeniesienie opłaty

Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem zawodów, których dotyczy.