Oświadczenia dla zawodników niepełnoletnich

Start zawodnika niepełnoletniego możliwy jest po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów.

OŚWIADCZENIE – start zawodnika niepełnoletniego na dystansie PRO lub HOBBY [PDF]

OŚWIADCZENIE – start zawodnika niepełnoletniego na dystansie FAMILY [PDF]

OŚWIADCZENIE – start dziecka – dystans KIDDY [PDF]