Jako drużyna traktowana jest formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca stowarzyszenie, klub sportowy, firmę, placówkę oświatową lub inną jednostkę organizacyjną.

Warunkiem weryfikacji drużyny jest rejestracja minimum 4 zawodników. Przy czym można dopisywać kolejnych zawodników do drużyny w czasie sezonu.

Jak zgłosić drużynę?

Przed pierwszym startem zawodnicy drużyny dokonują indywidualnej rejestracji internetowej lub w biurze zawodów. Podczas rejestracji istnieje możliwość wskazania drużyny, którą danych zawodnik będzie reprezentował w wyścigu.

Każda drużyna powinna wskazać kapitana drużyny. Zgłoszenia kapitana należy dokonać na adres maraton@bikeateliermaraton.pl.

Uprawnienia kapitana drużyny:

  • dokonywanie zgłoszeń w imieniu zawodników drużyny na poszczególne edycje maratonu;
  • rozliczanie drużynowych płatności pakietowych w przypadku posiadania przez drużynę wykupionego pakietu (w tym przypisywanie płatności dla poszczególnych zawodników).

Pakiety drużynowe

Przygotowaliśmy możliwość wykupienia pakietu osobostartów przez drużynę, który może być dowolnie wykorzystywany przez jej zawodników. O przypisaniu płatności pakietowej do zawodnika decyduje kapitan drużyny.

Pakiet drużynowy to minimum 32 osobostarty, koszt jednego osobostartu wynosi 45 zł (opłata wyłącznie przelewem do 16 kwietnia). Po tym terminie dla drużyn, które wykupiły pakiety istnieje możliwość dokupienia pojedynczych osobostartów również w cenie 45 zł.

Najpóźniej do czwartku poprzedzającego imprezę kapitan drużyny powinien zgłosić listę zawodników objętych płatnościami pakietowymi. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: maraton@bikeateliermaraton.pl.

Zawodnicy niepełnoletni

Jeśli w drużynie występują zawodnicy niepełnoletni, przed ich pierwszym startem konieczne jest złożenie w biurze zawodów stosownych oświadczeń, podpisanych przez rodzina lub opiekuna prawnego – zezwalających na start w Bike Atelier MTB Maratonie. Oświadczenia można pobrać, wydrukować i wypełnić wcześniej: DOKUMENTY DO POBRANIA.