Podczas Bike Atelier MTB Maratonu konieczne będzie stosowanie się zasad sanitarnych, które pozwolą nam na bezpieczną rywalizację. Liczymy na Wasz rozsądek i poważne potraktowanie przedstawionych wytycznych.

Zachowaj dystans

Ta zasada obowiązuje podczas całego wydarzenia. Zaleca się zachowanie 1,5 m odległości od innych uczestników maratonu.

Nie podawaj ręki

Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami staraj się unikać podawania ręki podczas powitań i w kontakcie z innymi uczestnikami maratonu.

Zakryj usta i nos

Chociaż zakrywanie ust i nosa w przestrzeni otwartej nie jest już obowiązkowe, pamiętajcie o zasadzie dystansu. Dlatego tez udając się do biura zawodów oraz przebywając w sektorach lub strefie bufetu, pamiętajcie o założeniu maseczki, aby chronić innych i siebie.

Dezynfekuj dłonie

W miejscach najczęściej przez Was odwiedzanych będzie można dezynfekować dłonie. Warto to zrobić po przyjściu na teren wydarzenia oraz przed odbiorem pakietu startowego i pojawieniem się na linii startu, a także wtedy – gdy uważasz, że jest to konieczne.

Unikaj grupowania się uczestników

Wiemy, że lubicie ze sobą rozmawiać, jednak tym razem postarajcie się nie tworzyć mniejszych lub większych grupek, gdzie będziecie prowadzić bogate dyskusje. Zachowajmy dystans!

Źle się czujesz? Zostań w domu

Jeśli nie czujesz się dobrze, masz objawy COVID-19 lub inne, które mogą Cię niepokoić – zostać w domu! Sport i rywalizacja nie uciekną, a rozsądek nakazuje zadbanie o siebie oraz i innych. Nie pozwól aby Twój stan zdrowia naraził innych uczestników maratonu na ewentualne zachorowanie.