Zgody i upoważnienia
Oświadczenia dla zawodników niepełnoletnich

Przed udziałem w maratonie konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką prywatności. W przypadku rejestracji w Biurze Zawodów uczestnik maratonu potwierdza ich akceptację na formularzu zgody.

Formularz zgody [PDF]

Członkowie drużyn mają możliwość upoważnienia kapitana drużyny do zgłaszaniach ich uczestnictwa w kolejnych edycjach maratonu.

Upoważnienie członka drużyny [PDF]

Start zawodnika niepełnoletniego możliwy jest po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów.

Oświadczenie – start zawodnika niepełnoletniego – dystanse PRO lub HOBBY [PDF]

Oświadczenie – start zawodnika niepełnoletniego – dystans FAMILY [PDF]

Oświadczenie – start dziecka – dystans KIDO [PDF]