Sprawdź ceny startów indywidualnych. Pamiętaj o numerze startowym, który należy dodać do zamówienia przy pierwszym starcie w sezonie.

Pojedynczy start
Dystans
Opłata dokonana do 7 dni poprzedzających maraton (przelew)
Opłata dokonana do 2 dni poprzedzających maraton (przelew)
PRO
70 zł
90 zł
HOBBY
70 zł
90 zł
FAMILY
50 zł
70 zł
MINI
50 zł
70 zł

*W przypadku zawodników niepełnoletnich – opłata za start dotyczy jedynie zawodnika, start opiekuna jest bezpłatny.

Numer startowy
Koszt jednorazowy – numer obowiązuje przez cały sezon (kupujesz numer przy okazji pierwszego startu)
Dystans Nowy numer Zgubiony numer
PRO 20 zł 20 zł
HOBBY
FAMILY
MINI

*W przypadku zawodników niepełnoletnich jadących z opiekunem – cena obejmuje numer startowy zawodnika oraz dodatkowe oznaczenie dla opiekuna

Faktury

W przypadku chęci otrzymania faktury, zarówno w procesie rejestracji elektronicznej jak i w czasie rejestracji dokonywanej w Biurze Zawodów, należy podać dane do faktury w tym NIP nabywcy (warunek konieczny). Ze względu na nowe przepisy podatkowe, brak numeru NIP uniemożliwi późniejsze wystawienie faktury.

Przeniesienie opłaty

Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem zawodów, których dotyczy.

Pakiety

Ze względu na aktualną sytuację do odwołania zawiesiliśmy sprzedaż pakietów indywidualnych oraz drużynowych.