Skip to content Skip to footer

Oznaczenia tras maratonów

Tablice kierunkowe

Na każdej z tras znajdą się oznaczenia, które będą prowadziły zawodników przez kolejne kilometry. Dla poszczególnych dystansów, tablice będą miały przyporządkowane kolory.

  • ŻÓŁTY – oznaczenia dla dystansu PRO
  • CZERWONY – oznaczenia dla dystansu HOBBY
  • ŻÓŁTO-CZERWONY – oznaczenia na odcinkach wspólnych dla dystansów PRO i HOBBY
  • RÓŻOWY – oznaczenia dla dystansów MINI i FAMILY

Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Dodatkowo na trasie będą umieszczone tablice informacyjne, których zadaniem jest m.in. ostrzeganie przed miejscami niebezpiecznymi, brakiem przejazdu, czy też zapowiadające bufety i rozjazd.