Skip to content Skip to footer

Procedury bezpieczeństwa zdrowotnego dla zawodników

Procedury bezpieczeństwa na terenie wydarzenia

1.Wstęp na teren miasteczka maratonu oraz dostęp do startu i mety mogą zostać ograniczone jedynie dla zarejestrowanych wcześniej uczestników wydarzenia oraz obsługi (w zależności od obowiązujących w dniu organizacji wydarzenia przepisów).

2. Każdy z uczestników będzie zobowiązany złożyć oświadczenie, zgodnie z którym według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, a jednocześnie zgadza się na ewentualne udostępnienie swoich danych przez Organizatora służbom sanitarnym.

3. Przy wejściu na teren miasteczka maratonu, w toaletach i przenośnych umywalkach oraz na terenie bufetu końcowego dostępne będą środki dezynfekcji dłoni dla uczestników wydarzenia.

4. Osoby posiadające ważny Unijny Certyfikat Covid nie wliczają się do limitów uczestników wydarzenia, jednocześnie okazanie certyfikatu w biurze zawodów ma charakter dobrowolny.

5. Uczestnicy wydarzenia na terenie miasteczka maratonu będą zobowiązani zachować bezpieczny dystans oraz w miejscach gdzie nie będzie to możliwe – korzystać z maseczek. Chyba, że obowiązujące na terenie kraju przepisy – na dzień odbywania się wydarzenia – będą stanowić inaczej.

6. Po przyjeździe na metę uczestnicy powinni jak najszybciej opuścić strefę mety, aby w jednym czasie przebywało tam możliwie jak najmniej osób.

7. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej.

8. W rejonie startu i mety zostaną wydzielone ciągi komunikacyjne, dzięki którym uczestnicy wydarzenia będą mieli ułatwione zachowanie odpowiedniego dystansu.

Polityka informacyjna dla uczestników wydarzenia

1. W trakcie rejestracji na wydarzenie uczestnicy będą zobowiązani do zapoznania się z procedurami sanitarnymi obowiązującymi w trakcie jego trwania oraz przed i po starcie (załącznik do regulaminu).

2. Na terenie wydarzenia zostaną umieszczone instrukcje sanitarne w tym informacje o prawidłowych sposobach mycia rąk, noszenia maseczek i ich utylizacji oraz inne ważne informacje udostępniane przez GIS.

3. Punkty dezynfekcji oraz miejsca na odpady zostaną odpowiednio oznaczone.

4. Organizator będzie dodatkowo informował o wszelkich zmianach w procedurach, które mogą się pojawić bezpośrednio przed wydarzeniem. Na miejscu będą również pojawiały się komunikaty przypominające o stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa sanitarnego.