Procedury bezpieczeństwa zdrowotnego dla zawodników

Procedury bezpieczeństwa na terenie wydarzenia

1.Wstęp na teren miasteczka maratonu oraz dostęp do startu i mety mogą zostać ograniczone jedynie dla zarejestrowanych wcześniej uczestników wydarzenia oraz obsługi (w zależności od obowiązujących w dniu organizacji wydarzenia przepisów).

2. Każdy z uczestników będzie zobowiązany złożyć oświadczenie, zgodnie z którym według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, a jednocześnie zgadza się na ewentualne udostępnienie swoich danych przez Organizatora służbom sanitarnym.

3. Przy wejściu na teren miasteczka maratonu, w toaletach i przenośnych umywalkach oraz na terenie bufetu końcowego dostępne będą środki dezynfekcji dłoni dla uczestników wydarzenia.

4. Uczestnicy wydarzenia na terenie miasteczka maratonu będą zobowiązani zachować bezpieczny dystans oraz w miejscach gdzie nie będzie to możliwe – korzystać z maseczek. Chyba, że obowiązujące na terenie kraju przepisy – na dzień odbywania się wydarzenia – będą stanowić inaczej.

5. Po przyjeździe na metę uczestnicy powinni jak najszybciej opuścić strefę mety, aby w jednym czasie przebywało tam możliwie jak najmniej osób.

6. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej.

7. W rejonie startu i mety zostaną wydzielone ciągi komunikacyjne, dzięki którym uczestnicy wydarzenia będą mieli ułatwione zachowanie odpowiedniego dystansu.

 

Polityka informacyjna dla uczestników wydarzenia

1. W trakcie rejestracji na wydarzenie uczestnicy będą zobowiązani do zapoznania się z procedurami sanitarnymi obowiązującymi w trakcie jego trwania oraz przed i po starcie (załącznik do regulaminu).

2. Na terenie wydarzenia zostaną umieszczone instrukcje sanitarne w tym informacje o prawidłowych sposobach mycia rąk, noszenia maseczek i ich utylizacji oraz inne ważne informacje udostępniane przez GIS.

3. Punkty dezynfekcji oraz miejsca na odpady zostaną odpowiednio oznaczone.

4. Organizator będzie dodatkowo informował o wszelkich zmianach w procedurach, które mogą się pojawić bezpośrednio przed wydarzeniem. Na miejscu będą również pojawiały się komunikaty przypominające o stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa sanitarnego.