Skip to content Skip to footer

Regulamin Rowerowego Pucharu Polski branży stali nierdzewnych

Bike Atelier MTB Maraton 2022

Regulamin
Rowerowego Pucharu Polski branży stali nierdzewnych

Regulamin Rowerowego Pucharu Polski Branży Stali Nierdzewnych jest załącznikiem do regulaminu cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2022. Regulamin określa zasady startu i klasyfikacji osób dopuszczonych do udziału. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie podlegają zasadom ogólnym przyjętym w ramach cyklu Bike Atelier MTB Maraton (na podstawie regulaminu cyklu w sezonie 2022).

1. Organizator

 • Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER
  Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza
  NIP: 6292474149, KRS: 0000604648
  Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Strona internetowa: www.bikeateliermaraton.pl
 • E-mail: maraton@bikeateliermaraton.pl

2. Kalendarz maratonów

 • 24/04/2022 | Rybnik
 • 15/05/2022 | Zdzieszowice
 • 22/05/2022 | Tarnowskie Góry
 • 05/06/2022 | Racibórz
 • 12/06/2022 | Wisła
 • 24/07/2022 | Jeleśnia
 • 21/08/2022 | Psary
 • 04/09/2022 | Trzebinia
 • 11/09/2022 | Rzyki / Czarny Groń
 • 25/09/2022 | Czerwionka-Leszczyny
 • 01/10/2022 | Dąbrowa Górnicza

3. Warunki uczestnictwa

Zawodnicy biorący udział w Rowerowym Pucharze Polski Branży Stali Nierdzewnych dokonują indywidualnej rejestracji internetowej zgodnie z regulaminem cyklu.

Rejestracja zawodników drogą internetową możliwa jest przez stronę zapisy.mktime.pl. lub stronę bikeateliermaraton.pl (w zakładce rejestracja). Warunkiem koniecznym do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia zawodnika jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Rejestracja będzie uznana za prawidłową tylko pod warunkiem akceptacji przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

Każda drużyna powinna wskazać Kapitana Drużyny. Zgłoszenia kapitana należy dokonać na adres druzyny@bikeateliermaraton.pl najpóźniej na tydzień przed pierwszym startem w sezonie 2022. Kapitan przesyła pełną listę zawodników z danej drużyny najpóźniej na tydzień przed pierwszym startem w sezonie 2022. W ciągu sezonu lista może być modyfikowana o dodanie do drużyny nowych zawodników (w trakcie sezonu zawodnik nie ma możliwości zmiany drużyny).

4. Opłaty

Wysokość opłat startowych uzależniona jest od terminu i sposobu wpłaty:

 • 90 zł – koszt uczestnictwa w zawodach – dotyczy opłaty przelewem elektronicznym dokonanej do niedzieli poprzedzającej wydarzenie;
 • 110 zł – koszt uczestnictwa w zawodach – dotyczy opłaty przelewem elektronicznym dokonanej do 2 dni poprzedzających wydarzenie;
 • 140 zł – koszt uczestnictwa w zawodach – opłata dokonywana w dniu poprzedzającym wyścig oraz w dniu wyścigu wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów;
 • 25 zł – koszt wydania numeru startowego razem z chipem, numer przechodzi na własność uczestnika.

Szczegółowy cennik zawarty jest w Regulaminie Bike Atelier MTB Maraton.

Zawodnicy startujący w Rowerowym Pucharze Polski Branży Stali Nierdzewnych mogą dokonywać opłat indywidualnie lub poprzez reprezentowaną firmę.

W celu opłacenia startu uczestników poprzez firmę, kapitan drużyny powinien przesłać zgłoszenie wraz z listą zawodników na adres druzyny@bikeateliermaraton.pl najpóźniej na tydzień przed daną edycją. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić drogą elektroniczną bezpośrednio po dokonania wpłaty.

5. Kategorie

Rywalizacja w Rowerowym Pucharze Polski Branży Stali Nierdzewnych zostanie rozegrana wyłącznie na dystansie HOBBY.

6. Klasyfikacja indywidualna

 • Kobiety OPEN, miejsca 1-3.
 • Mężczyźni OPEN, miejsca 1-3.

7. Klasyfikacja drużynowa

W klasyfikacji tej punkty zdobywa 3 najlepszych zawodniczek lub zawodników z danej drużyny. O zwycięstwie oraz kolejnych miejscach poszczególnych drużyn w danym wyścigu decyduje suma czasów przejazdów 3 najlepszych zawodniczek lub zawodników reprezentujących daną drużynę.

8. Klasyfikacja generalna

Indywidualna – wyliczana na podstawie współczynnika zgodnie z regulaminem cyklu Bike Atelier MTB Maraton. Nagrodzeni zostaną (po zakończeniu całego cyklu) zawodnicy z miejsc 1-3, zarówno w kategorii kobiet, jak i mężczyzn. Do klasyfikacji generalnej będą brane pod uwagę wyniki z 6 najlepszych startów.

Drużynowa – wyliczana na podstawie ilości punktów zdobytych w poszczególnych edycji. Punkty zostaną przydzielane zgodnie z poniższą tabelą punktową:

 • I m. – 10 pkt.
 • II m. – 7 pkt.
 • III m. – 5 pkt.
 • IV m. – 3 pkt.
 • V m. – 2 pkt.
 • VI m – 1 pkt.

9. Sektory startowe

Zawodnicy wyrażający chęć startu w Rowerowym Pucharze Polski Branży Stali Nierdzewnych startują z sektora zgodnie z zasadami ogólnymi.

10. Postanowienia końcowe

 • Zawodnicy w ramach Rowerowego Pucharu Polski Branży Stali Nierdzewnych poruszają się po trasie na zasadach wyznaczonych przez organizatora i określonych w regulaminie cyklu Bike Atelier MTB Maraton.
 • Uczestnicy Rowerowego Pucharu Polski Branży Stali Nierdzewnych podlegają dodatkowo klasyfikacji ogólnej w ramach cyklu Bike Atelier MTB Maraton
 • Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Rowerowego Pucharu Polski Branży Stali Nierdzewnych określa polityka prywatności będąca załącznikiem do regulaminy cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2022.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wiążące decyzje podejmują sędzia wyścigu oraz organizator.