Skip to content Skip to footer

Regulamin Rowerowego Pucharu Polski branży stali nierdzewnych

Regulamin Rowerowego Pucharu Polski Branży Stali Nierdzewnych jest załącznikiem do regulaminu cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2024. Regulamin określa zasady startu i klasyfikacji osób dopuszczonych do udziału. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie podlegają zasadom ogólnym przyjętym w ramach cyklu Bike Atelier MTB Maraton (na podstawie regulaminu cyklu).

1. Organizator

 • Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER
  Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6292474149, KRS: 0000604648
  Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS
 • Strona internetowa: www.bikeateliermaraton.pl
 • E-mail: maraton@bikeateliermaraton.pl

2. Kalendarz maratonów w sezonie 2024

 • 21/04/2024 | Czerwionka-Leszczyny
 • 19/05/2024 | Tarnowskie Góry
 • 16/06/2024 | Babice / Chrzanów / Trzebinia / Powiat Chrzanowski
 • 30/06/2024 | Jeleśnia
 • 14/07/2024 | Bielsko Biała
 • 18/08/2024 | Psary
 • 08/09/2024 | Żarki
 • 15/09/2024 | Rzyki / Czarny Groń
 • 28/09/2024 | Dąbrowa Górnicza

3. Warunki uczestnictwa

a) Zawodnicy biorący udział w Rowerowym Pucharze Polski Branży Stali Nierdzewnych dokonują indywidualnej rejestracji internetowej zgodnie z Regulaminem cyklu.

b) Rejestracja zawodników drogą internetową możliwa za pośrednictwem platformy zapisy.mktime.pl. Warunkiem koniecznym do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia zawodnika jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

c) Rejestracja będzie uznana za prawidłową tylko pod warunkiem akceptacji przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

d) Każda drużyna powinna wskazać Kapitana Drużyny. Zgłoszenia kapitana należy dokonać na adres druzyny@bikeateliermaraton.pl najpóźniej na tydzień przed pierwszym startem w sezonie 2024. Uprawnienia Kapitana Drużyny:

 • dokonywanie zgłoszeń w imieniu zawodników drużyny na poszczególne edycje maratonu;
 • rozliczanie drużynowych płatności pakietowych w przypadku posiadania przez drużynę wykupionego pakietu (w tym przypisywanie płatności dla poszczególnych zawodników);
 • reprezentowanie drużyny w kontakcie z Organizatorem.

e) W trakcie sezonu lista zawodników dopuszczonych do klasyfikacji w Pucharze może być modyfikowana (w trakcie sezonu zawodnik nie ma możliwości zmiany drużyny, jednak do drużyny mogą dołączyć nowi uczestnicy).

4. Opłaty

a) Wysokość opłat startowych uzależniona jest od terminu i sposobu wpłaty, a także wybranego dystansu. Szczegółowy cennik zawarty jest w Regulaminie Bike Atelier MTB Maraton 2024 i obejmuje również startujących w ramach Rowerowego Pucharu Polski Branży Stali Nierdzewnych.

b) Zawodnicy startujący w Rowerowym Pucharze Polski Branży Stali Nierdzewnych mogą dokonywać opłat indywidualnie lub przez reprezentowaną firmę.

c) W celu opłacenia startu uczestników poprzez firmę, kapitan drużyny powinien przesłać zgłoszenie wraz z listą zawodników na adres druzyny@bikeateliermaraton.pl najpóźniej na tydzień przed daną edycją. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić drogą elektroniczną wraz z przesłanym zamówieniem.

5. Dystanse

Rywalizacja w Rowerowym Pucharze Polski Branży Stali Nierdzewnych zostanie rozegrana na dwóch dystansach: HOBBY oraz FAMILY.

6. Klasyfikacja indywidualna

a) Dystans HOBBY:

 • Kobiety OPEN, miejsca 1-3
 • Mężczyźni OPEN, miejsca 1-3

b) Dystans FAMILY:

 • Dziewczęta OPEN, miejsca 1-3
 • Chłopcy OPEN, miejsca 1-3

7. Klasyfikacja drużynowa

W klasyfikacji tej punkty zdobywają najlepsi zawodnicy drużyny. O zwycięstwie oraz kolejnych miejscach poszczególnych drużyn w danym wyścigu decyduje suma czasów przejazdów 3 najlepszych zawodniczek lub zawodników reprezentujących drużynę.

8. Klasyfikacja generalna

a) Indywidualna – wyliczana zgodnie z regulaminem cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2024. Po zakończeniu całego cyklu nagrodzeni zostaną zawodnicy z miejsc od 1. do 3. – zarówno w kategorii kobiet jak i mężczyzn. Do klasyfikacji generalnej będą brane pod uwagę wyniki z 6 najlepszych startów.

b) Drużynowa – wyliczana na podstawie ilości punktów zdobytych w poszczególnych edycji. Punkty zostaną przydzielane zgodnie z poniższą tabelą punktową:

Miejsce
Liczba punktów
1
10
2
7
3
5
4
3
5
2
6
1

9. Sektory startowe

Zawodnicy wyrażający chęć startu w Rowerowym Pucharze Polski Branży Stali Nierdzewnych startują z przydzielonego im sektora startowego na podstawie zasad ogólnych (zawartych w Regulaminie Bike Atelier MTB Maraton 2024).

10. Postanowienia końcowe

a) Zawodnicy w ramach Rowerowego Pucharu Polski Branży Stali Nierdzewnych poruszają się po trasie na zasadach wyznaczonych przez organizatora i określonych w regulaminie cyklu Bike Atelier MTB Maraton.

b) Uczestnicy Rowerowego Pucharu Polski Branży Stali Nierdzewnych podlegają dodatkowo klasyfikacji ogólnej w ramach cyklu Bike Atelier MTB Maraton

c) Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Rowerowego Pucharu Polski Branży Stali Nierdzewnych określa polityka prywatności będąca załącznikiem do regulaminy cyklu.

d) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wiążące decyzje podejmują sędzia wyścigu oraz organizator.