Na unikalny charakter gminy składają się liczne ostańce, średniowieczne budowle, jaskinie i malownicze widoki. Wizytówką gminy są zamki w Mirowie i Bobolicach. Pierwszy z nich jest budowlą wysoką na kilka kondygnacji, strzelistą, o surowej, gotyckiej konstrukcji. W jego okolicach dokonano przełomowego odkrycia, gdyż znaleziono tam pierwsze w Europie Środkowej szczątki neandertalczyka. Natomiast Zamek w Bobolicach wznosi się bardzo malowniczo na wyniosłej skale wapiennej. Ruinom jeszcze bardziej strzelisty charakter nadają szkielety dawnych zabudowań. Zamek zbudowany został w połowie XIV wieku z inicjatywy Kazimierza Wielkiego.

Niegowa logo

Duże zalesienie, czyste powietrze, piaszczyste ugory, żyzne lasy bukowo – grabowe, wąwozy i urwiska doskonale komponują się z rozbudowaną infrastrukturą sprzyjającą wycieczkom pieszo-rowerowym.

niegowa_foto_03

Rozbudowywana przez ostatnie lata infrastruktura około turystyczna (ścieżki pieszo rowerowe, kompleksy sportowe), wytyczenie pierwszej w gminie trasy tzw. Questu, przyczyniły się do rozwoju turystyki kwalifikowanej, wiążącej aktywność fizyczną z zaspokajaniem potrzeb informacyjno – poznawczych.

niegowa_foto_01

Mocno rozwinięta jest tu również turystyka speleologiczna. Pod poziomem niegowskiej ziemi znajduje się fascynujący świat jaskiń. Rekordzistką jest Jaskinia Wierna, o długości 1027 m, co czyni ją największą na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej. Najgłębszą jaskinią znajdująca się na terenie gminy jest Piętrowa Szczelina na Mirowskiej Górze, której końcowe partie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Jaskini Kamiennego Gradu. Między najbardziej zbliżonymi fragmentami obu jaskiń możliwy jest nawet kontakt głosowy. Jaskinie w przeważającej części nie posiadają form naciekowych, choć uważny grotołaz dostrzeże, np. fantazyjne heliktyty w Piętrowej Szczelinie. Na terenie gminy znajdziemy jeszcze kilka innych ciekawych jaskiń, m.in.: Gliwicką Studnię, Wiercicę, Ludwinowską, Kryształową i Suchą.

niegowa_foto_02

Urząd Gminy w Niegowie
ul. Sobieskiego 1
42-320 Niegowa
tel.: +48 (34) 315 10 20
e-mail: urzad@niegowa.pl

Punkt Informacji Turystycznej
ul. Wojska Polskiego 2
42-320 Niegowa

www.niegowa.pl