OLKUSZ – PRO

Start / meta: Park Rekreacyjno–Krajobrazowy SILVER PARK / Olkusz, ul. Głowackiego
Długość trasy: 63,2 km
Profil trasy: trasa_gora 926 m trasa_dol 926 m

Pobierz pliki GPX / TCX: Dystans PRO – Olkusz – 2017 [zip]

OLKUSZ – HOBBY

Start / meta: Park Rekreacyjno–Krajobrazowy SILVER PARK / Olkusz, ul. Głowackiego
Długość trasy: 30,9 km
Profil trasy: trasa_gora 442 m trasa_dol 442 m

Pobierz pliki GPX / TCX: Dystans HOBBY – Olkusz – 2017 [zip]

OLKUSZ – FAMILY

Start / meta: Park Rekreacyjno–Krajobrazowy SILVER PARK / Olkusz, ul. Głowackiego
Długość trasy: 18,7 km
Profil trasy: trasa_gora 226 m trasa_dol 226 m

Pobierz pliki GPX / TCX: Dystans FAMILY – Olkusz – 2017 [zip]

Uwaga! Mapy przedstawione na stronie internetowej oraz dołączone do nich pliki GPX to materiał służący jedynie zapoznaniu się zawodników z przebiegiem trasy, w czasie rywalizacji należy jechać zgodnie z oznaczeniami przygotowanymi przez organizatora.

Na trasie obowiązuje ruch częściowo ograniczony, co oznacza, że na drogach publicznych należy stosować się do przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

Opis trasy

Trasa przebiega w całości po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zaczynamy w miejscu niezwykle przyjaznym fanom jazdy na rowerze, czyli w olkuskim Silver Parku. Następnie jedziemy 2-kilometrowym odcinkiem szosowy, aby chwilę później przenieść się w wymagający teren. Tu czeka nas ostry podjazdy, a w dalszej kolejności pojawią się dukty leśne, które doprowadzą nas do wzniesień w Jaroszowcu.

W Jaroszowcu znajduje się pierwszy rozjazd, gdzie trasa FAMILY odłączy się od dystansów PRO i HOBBY. Teren od tego miejsca jest zróżnicowany, pojawiają się zarówno szerokie ścieżki leśne, jak i wąskie podjazdy. W Kobylicy zlokalizowany zostanie drugi rozjazd, gdzie rozdzielą się dystanse HOBBY i PRO. Trasa HOBBY od tego miejsca będzie prowadzić piękną ścieżką wzdłuż Białej Przemszy, z kolei trasa PRO prowadzi przez Góry Bydlińskie aż do ruin zamku w Smoleniu. To najdalej wysunięty punkt na północ.

W dalszej kolejności czeka nas powrót przez Ryczów i Żelazko, ponownie pojawią się zarówno wąskie ścieżki leśne, jak i szerokie dukty.

Cała trasa maratonu w Olkuszu jest bardzo urozmaicona, nie brakuje odcinków technicznych i stromych podjazdów. Najwięcej jest ich na dystansie PRO, jednak również rywalizujący na dystansach HOBBY i FAMILY mogą się spodziewać ciekawych odcinków o zróżnicowanym podłożu i pięknych widoków.

Oznaczenia tras

Na każdej z tras znajdą się oznaczenia, które będą prowadziły zawodników przez kolejne kilometry. Dla poszczególnych dystansów, tablice będą miały przyporządkowane kolory.

 • ŻÓŁTY – oznaczenia dla dystansu PRO
 • CZERWONY – oznaczenia dla dystansu HOBBY
 • RÓŻOWY – oznaczenia dla dystansu FAMILY
 • NIEBIESKI – oznaczenia dla wyścigów dziecięcych KIDDY

   

Dodatkowo na trasie będą umieszczone tablice informacyjne, których zadaniem jest m.in. ostrzeganie przed miejscami niebezpiecznymi, brakiem przejazdu, czy też zapowiadające bufety i rozjazd.

Rozjazd

W Olkuszu dostępne będą dwa rozjazdy. Pierwszy na 10. kilometrze, gdzie trasa FAMILY będzie rozdzielała się od dystansów PRO i HOBBY. Drugi rozjazd zaplanowaliśmy na 16. kilometrze, gdzie dystans HOBBY oddzieli się od dystansu PRO i rozpocznie powrót do mety.

Bufety

Zawodnicy rywalizujący na dystansie PRO będą mogli skorzystać z czterech bufetów. Pierwszy zostanie zlokalizowany na 10. kilometrze trasy (przed rozjazdem), kolejne na 28. kilometrze, 45. kilometrze i 55. kilometrze.

W przypadku dystansu HOBBY do dyspozycji będą dwa bufety – pierwszy na 10. kilometrze trasy (przed rozjazdem), a drugi na 22. kilometrze.

Na dystansie FAMILY przygotowaliśmy jeden bufet na 10. kilometrze trasy.

Limity czasowe

Klasyfikacja
Limit klasyfikacji to godz. 17.00. Zawodnicy, którzy pojawią się na mecie po tym czasie, nie będą klasyfikowani.

Wjazd na trasę dystansów PRO i HOBBY na pierwszym rozjeździe
Limit wjazdu na trasę dystansów PRO i HOBBY (od 10. kilometra, za rozjazdem) – godz. 12.45. Po tym czasie wjazd na dystans PRO będzie zamknięty.

Wjazd na trasę dystansu PRO na drugim rozjeździe
Limit wjazdu na trasę dystansu PRO (od 16. kilometra, za rozjazdem) – godz. 13.05. Po tym czasie wjazd na dystans PRO będzie zamknięty.

Zabezpieczenie trasy
Limity związane z zabezpieczeniem trasy obejmują poszczególne odcinki.

Limity zabezpieczenia trasy dla dystansu PRO:

 • Odcinek od startu do pierwszego rozjazdu: godz. 12.45
 • Odcinek od pierwszego do drugiego rozjazdu: godz. 13.30
 • Odcinek od drugiego rozjazdu do drugiego bufetu godz. 14.40
 • Odcinek od drugiego do trzeciego bufetu: godz. 16.15
 • Odcinek od trzeciego bufetu do mety: godz. 17.00

Limity zabezpieczenia trasy dla dystansu HOBBY:

 • Odcinek od startu do rozjazdu: godz. 14.50
 • Odcinek od rozjazdu do bufetu: godz. 15.00
 • Odcinek od bufetu do mety: godz. 16.30

Limity zabezpieczenia trasy dla dystansu FAMILY:

 • Odcinek od startu do rozjazdu: godz. 14.50
 • Odcinek od rozjazdu do bufetu: godz. 15.00
 • Odcinek od bufetu do mety: godz. 16.30