Żarki słyną z maryjnego sanktuarium z przepiękną figurką Matki Bożej Leśniowskiej – Patronką Rodzin oraz najlepiej zachowanych judaików w regionie częstochowskim, ujętych w Szlaku Kultury Żydowskiej. Trudno wyobrazić sobie wizytę w tej gminie, bez wizyty w pustelni p.w. Ducha Świętego w Czatachowie.

Aby zobaczyć jeden z najbardziej urokliwych fragmentów Jury należy się wybrać na wzgórze Laskowiec. Tu bowiem najlepiej widać jeden z cudów natury – jurajską kuestę. Na wzgórzu znajdują się ruiny kościoła św. Stanisława z XVIII w. Ciekawostką jest umieszczenie obok ruin, zegarów słonecznych, które odmierzają czas dla Żarek, Nowego Jorku i Tokio. Nieopodal Laskowca znajduje się “Babka” – długowieczna lipa drobnolistna, którą w 1954 r. wpisano na listę pomników przyrody. Król Jan III Sobieski, jadąc z wojskiem pod Wiedeń w 1683 r., miał się właśnie przy niej zatrzymać i odpoczywać pod jej rozłożystymi konarami.

zarki_foto_01

Gmina Żarki oferuje możliwości wypoczynku dla turystów o różnych zainteresowaniach. Szlaki piesze i rowerowe sprzyjają rozwojowi turystyki aktywnej. Bogata przeszłość jurajskiego miasteczka sprawia, iż pobyt w gminie może się okazać niezwykle interesującym – nie tylko pod względem kulturowym i historycznym, ale też kulinarnym. Warto spróbować chleb tatarczuch i żareckie obwarzanki odpustowe.

zarki_foto_02

Miasto Żarki jest siedzibą gminy i mieszka w niej 8100 osób. Pierwsze wzmianki o miejscowościach leżących w obrębie gminy pochodzą z lat 1325-1327. Miasto zawdzięcza rozwój kupcom i rzemieślnikom. Do dzisiaj targowisko miejskie jest wizytówką gospodarczą miasta i w każdą sobotę przyciąga prawie10 tysięcy klientów. Mogą oni zakupić lokalne produkty i przedmioty codziennego użytku na jednym z 500 stoisk.

Urząd Miasta i Gminy
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17

tel. (34) 314 80 36
fax (34) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Punkt Informacji Turystycznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach
42-310 Żarki
ul. Moniuszki 2
tel. 728 998 806

www.turystykazarki.pl

www.umigzarki.pl