REGULAMIN WYŚCIGU KOLARSKIEGO BIKE ATELIER ROAD
O PUCHAR WÓJTA GMINY PSARY

rozgrywanego w ramach

XIII MISTRZOSTW KOLARSKICH W GMINIE PSARY
18 czerwca 2017

 

1. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja kolarstwa jako dyscypliny sportu i czynnej formy wypoczynku.
 • Wyłonienie zwycięzców wyścigu w poszczególnych kategoriach.
 • Zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania sportu.
 • Promocja gminy Psary.

2. ORGANIZATORZY

 • Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER
  Al. Piłsudskiego 34/643
  41-303 Dąbrowa Górnicza
  tel. 501 577 101
 • Urząd Gminy Psary
 • Współpraca: UKS Gimnazjum Psary

Strona internetowa: www.bikeateliermaraton.pl
E-mail: road@bikeateliermaraton.pl

3. SPONSORZY

 • Gmina Psary
 • Merida Polska
 • Bike Atelier – sieć profesjonalnych sklepów i serwisów rowerowych

4. TERMIN I MIEJSCE

 • Wyścig zostanie rozegrany 18.06.2017 r. w Psarach
 • Koordynaty GPS: N 50,38020, W 19,13520
 • Charakterystyka trasy: teren pofałdowany, nawierzchnia asfaltowa, biegnąca w przeważającej części wzdłuż zabudowań i częściowo terenów leśnych.
 • Długość okrążenia – 22,5 km: Psary, Strzyżowice, Góra Siewierska, Twardowice, Najdziszów, Toporowice Dąbie Chrobakowe, Malinowice, Psary.
 • Biuro wyścigu: Stadion LKS Iskra, Psary, ul. Malinowicka

5. BIURO WYŚCIGU I ZGŁOSZENIA

Rejestracja uczestnika wyścigu Bike Atelier Road może być dokonana drogą internetową lub osobiście w Biurze Zawodów. Warunkiem poprawnego zgłoszenia uczestnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym zawarte zostaną wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem.

5.1. Zgłoszenie przez internet

a) Rejestracja zawodników drogą internetową możliwa jest przez stronę www.bikeateliermaraton.pl lub zapisy.mktime.pl.

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego zgłoszenia zawodnika jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

c) Zgłoszenia internetowe możliwe są do czwartku (włącznie) poprzedzającego imprezę (do godz. 23.59). Po tym terminie możliwe będzie jedynie zgłoszenie w Biurze Zawodów.

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji drogą internetową zobowiązani są dokonać opłaty startowej do czwartku poprzedzającego wyścig (przelewem na konto bankowe Organizatora wyścigu Bike Atelier Road podając imię i nazwisko). Możliwe jest również wniesienie opłaty startowej w kasie działającej przy Biurze Zawodów, zgodnie ze stawkami obowiązującymi w cenniku (stawka wyższa).

5.2. Zgłoszenie w Biurze Zawodów

a) W dniu rozgrywania wyścigu na terenie miasteczka wyścigu dostępne będzie Biuro Zawodów, które umożliwi rejestrację uczestników wydarzenia.

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego zgłoszenia zawodnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na miejscu.

c) Zgłoszenia będą możliwe z godzinach otwarcia Biura Zawodów:

 • od godziny 8:00 do 10:00 – dystans HOBBY
 • od godziny 8:00 do 11:00 – dystans PRO
 • od godziny 9.00 do 10.45 zapisy dzieci i młodzieży startujących na stadionie

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji w dniu wyścigu (w Biurze Zawodów) zobowiązani są do dokonania opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Opłata możliwa jest wyłącznie w kasie działającej przy Biurze Zawodów (płatność gotówką).

5.3. Dodatkowe warunki związane z rejestracją

a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

b) W przypadku dokonania opłaty startowej przelewem, uczestnik zobowiązany jest do posiadania potwierdzenia przelewu w dniu wyścigu, który w razie potrzeby pozwoli na weryfikację płatności.

c) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika Bike Atelier Road z treścią regulaminu i akceptacją jego warunków.

d) Zgłoszenie udziału w wyścigu oznacza zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z zawodnikiem, a także wyników z danymi osobowymi przez prasę, radio, telewizję, a także za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz stron z nim powiązanych.

e) Zgłaszając uczestnictwo w wyścigu zawodnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego.

f) Zgłoszenie zawodnika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).

g) Zawodnik dokonując zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

6. ZASADY UCZESTNICTWA

6.1. Wyścig PRO

W wyścigu PRO mogą brać udział zawodnicy amatorzy posiadający licencję Masters i Cyclosport jak i również nie posiadający takiej licencji, za okazaniem dokumentu tożsamości i podpisanym oświadczeniem (oświadczenia wydawane będą w biurze zawodów i dostępne na stronie internetowej wyścigu). Wyścig ten przeznaczony dla zawodników trenujących kolarstwo w miarę systematycznie.

Wyścig punktowany jest do challenge’u Masters PZKOL.

Wyścig zostanie rozegrany w następujących kategoriach wiekowych:

MĘŻCZYŹNI:

 • CM20 – 18-29 lat (roczniki 1999 – 1988)
 • M30 – 30-39 lat (roczniki 1987 – 1978)
 • M40 – 40-49 lat (roczniki 1977 – 1968)
 • M50 – 50-59 lat (roczniki 1967 – 1958)
 • M60 – 60-69 lat (roczniki 1957- 1948)
 • M70 – 70-79 lat (roczniki 1947 – 1938)
 • M80 – 80 lat i więcej (rocznik 1937 i starsi)

KOBIETY:

 • CK20 – 18-29 lat (roczniki 1999- 1988)
 • K30 – 30-39 lat (roczniki 1987 – 1978)
 • K40 – 40 lat i więcej (roczniki 1977 i starsze)

Do w/w wyścigów nie będą dopuszczeni zawodnicy posiadający licencje kategorii Elita i Orlik

6.2. Wyścig HOBBY

W wyścigu HOBBY (kolarzy amatorów nie zaawansowanych) mogą brać udział kolarze nie trenujący systematycznie, ale chcących spróbować swoich sił w rywalizacji w szosowym wyścigu kolarskim.

Wyścig zostanie rozegrany w następujących kategoriach wiekowych:

MĘŻCZYŹNI:

 • HM14-15 – 14-15 lat (roczniki 2003 – 2002)
 • HM16-17 – 16-17 lat (roczniki 2001 – 2000)
 • HM18-49 – 18-49 lat (roczniki 1999 – 1968)
 • HM50 – 50 lat i więcej (roczniki 1967 i starsi)

KOBIETY:

 • HK14-15 – 14-15 lat (roczniki 2003 – 2002)
 • HK16-17 – 16-17 lat (roczniki 2001 – 2000)
 • HK18-49 – 18-49 lat (roczniki 1999 – 1968)
 • HK50 – 50 lat i więcej (roczniki 1967 i starsi)

W wyścigu mogą wziąć udział tylko i wyłącznie osoby niezrzeszone w klubach kolarskich, które nie posiadają licencji kolarskiej.

6.3. Wyścigi dziecięce (KIDDY)

Wyścigi będą rozgrywane na dystansie dostosowanym do wieku startujących, na terenie stadionu.

Kategorie wiekowe:

 • KD-0 – do 4 lat (na podstawie realnego wieku)
 • KD-1 – 4 – 6 lat (na podstawie realnego wieku)
 • KD-C2 – 7 – 8 lat chłopcy (roczniki 2010 – 2009)
 • KD-D2 – 7 – 8 lat dziewczynki (roczniki 2010 – 2009)
 • KD-C3 – 9 – 10 lat chłopcy (roczniki 2008 – 2007)
 • KD-D3 – 9 – 10 lat dziewczynki (roczniki 2008 – 2007)
 • KD-C4 – 11 – 13 lat chłopcy (roczniki 2006 – 2004)
 • KD-D4 – 11 – 13 lat dziewczynki (roczniki 2006 – 2004)

6.4. Zasady ogólne

a) Każdy uczestnik Bike Atelier Road ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podawanych bezpośrednio przed startem każdego wyścigu.

b) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

c) Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz poleceń służb Organizatora.

d) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.

e) Zawodnicy podczas wyścigu nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

f) Uczestnik wyścigu zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

g) Uczestnik wyścigu w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

h) Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze szosowym, zgodnym z przepisami PZKol oraz w kasku. Brak kasku równoznaczny jest z dyskwalifikacją zawodnika.

i) Zabrania się startowania w wyścigu na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym.

j) Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją.

6.5. Obowiązkowe oświadczenia zawodników

a) Zawodnicy dokonujący rejestracji drogą internetową wraz ze zgłoszeniem swojego udziału w imprezie oświadczają, że zapoznali się z niniejszym regulaminem.

b) Zawodnicy dokonujący rejestracji w Biurze Zawodów zobowiązani są złożyć podpis, którym poświadczają zapoznanie się z zasadami niniejszego regulaminu.

c) Start zawodnika niepełnoletniego możliwy jest po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów

d) Start zawodnika w wyścigu dziecięcym możliwy jest po złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów.

7. PROGRAM ZAWODÓW ORAZ DYSTANSE

Uroczyste otwarcie imprezy

 • godz. 10.30

Start wyścigu HOBBY

 • godz. 10.40: kategorie: HM18-49, HK18-49, HM50, HK50 – 1×22,5km=22,5m
 • godz. 10.45: kategorie: HM14-15, HK14-15, HM16-17, HK16-17 – 1×22,5km=22,5m

Start wyścigu PRO

 • godz. 12.00: kategorie: CM20, M30 – 4×22,5 km = 90 km
 • godz. 12.08: kategoria: M40, M50 – 4×22,5 km = 90 km
 • godz. 12.10: kategorie: M60, M70, M80, CK20, K30, K40 – 3×22,5 km= 67,5 km

8. ZASADY FINANSOWANIA

8.1. Wysokość opłat startowych:

WYŚCIG PRO

Opłaty do czwartku poprzedzającego imprezę – przelewem:

 • opłata startowa dla kat. CM20, M30, M40, M50, M60, CK20, KM30, KM40 – 50 zł
 • opłata startowa dla kat. M70 i M80 – 30zł

Opłata w dniu wyścigu:

 • opłata startowa dla wszystkich kategorii wiekowych – 70 zł
 • kat.M70 i M8 – 30zł

WYŚCIG HOBBY

Opłaty do czwartku poprzedzającego imprezę – przelewem:

 • opłata startowa dla amatorów w kat. HM18-49, HM50, HK18-49, HK50 – 40 zł
 • opłata startowa dla amatorów w kat. HM14-15, HM16-17, HK14-15, HK16-17 – 10 zł

Opłata w dniu wyścigu:

 • opłata startowa dla wszystkich kategorii wiekowych – 70 zł

WYŚCIG DZIECI I MŁODZIEŻY

 • udział w wyścigach dziecięcych (do 13 lat) jest bezpłatny

NUMER STARTOWY

 • przy odbiorze numeru startowego pobierana będzie kaucja zwrotna w wysokości 50 zł

8.2. Wpłaty

Wpłat można dokonać w dniu wyścigu w biurze zawodów (stawka wyższa) lub przelewem na konto organizatora (stawki niższe):

Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER
ul. Piłsudskiego 34/643
41-300 Dąbrowa Górnicza

ING Bank Śląski
40 1050 1360 1000 0090 3086 2511

W tytule przelewu należy wpisać „Wyścig kolarski Bike Atelier ROAD”, swoje imię i nazwisko oraz wybrany dystans.

8.3. Informacje dodatkowe

 • Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
 • Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.
 • W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje wodę oraz posiłek regeneracyjny po wyścigu.
 • Faktury do opłat wystawiane są nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić w Biurze Zawodów lub drogą elektroniczną na adres: road@bikeateliermaraton.pl
 • W przypadku odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora (warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie maratonu, kataklizmy, itp.) wyścig nie zostanie zorganizowany w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.

9. CEREMONIA DEKORACJI I ZAMKNIĘCIA

 • 13.00 – wyścig dzieci i młodzieży
 • 13.15 – wyścig HOBBY
 • 15.00 – wyścig PRO

10. KONTROLA ANTYDOPINGOWA

Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol.

11. WYNIKI I NAGRODY

 • Wyniki w poszczególnych kategoriach wyścigu Masters (PRO) będą wywieszone na tablicy ogłoszeń bezpośrednio po wyścigu. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia można kierować do głównego sędziego do godz. 14.30.
 • Wyniki w poszczególnych kategoriach wyścigu amatorskiego (HOBBY) będą wywieszone na tablicy ogłoszeń bezpośrednio po wyścigu. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia można kierować do głównego sędziego do godz. 13.00.

Dla zawodników we wszystkich kategoriach wyścigu PRO przewidziane są:

1. miejsce – puchar, nagroda rzeczowa
2. miejsce – puchar, nagroda rzeczowa
3. miejsce – puchar, nagroda rzeczowe
4. miejsce – dyplom
5. miejsce – dyplom

Dla zawodników wyścigu HOBBY:

1. miejsce – puchar, nagroda rzeczowa
2. miejsce – puchar, nagroda rzeczowa
3. miejsce – puchar, nagroda rzeczowa
4. miejsce – dyplom
5. miejsce – dyplom

Dla dzieci i młodzieży:

 • Puchar Wójta Gminy Psary dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
 • Nagrody rzeczowe i dyplomy dla trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii.

12. NOCLEGI I SZPITAL

 • Rezerwacja noclegów i wyżywienie we własnym zakresie.
 • Szpital Miejski w Będzinie – tel. (32) 267 30 11.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Komisję sędziowską powołuje organizator imprezy.
 • Każdy zawodnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu wyścigu oraz przepisów ruchu drogowego.
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NW i OC należy do uczestników wyścigu.
 • Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol.
 • Wyścig odbędzie się przy ruchu drogowym ograniczonym.
 • Trasa zostanie zabezpieczona przez Policję, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Służby Porządkowe.
 • Organizator zapewnia karetkę pogotowia z obsługą medyczną
 • Każdy uczestnik wyścigu zobowiązany jest bezwzględnie wykonywać polecenia służb porządkowych tj. policji, jak również straży pożarnej.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane z winy uczestnika wypadki oraz zgubione podczas imprezy rzeczy.
 • Zawodnicy niestosujący się do regulaminu i obowiązujących przepisów PZKol będą karani (włącznie z wykluczeniem z wyścigu).
 • W sprawach spornych nie objętych Regulaminem decydują wspólnie Organizator i Sędzia Główny.
 • Miejsca parkingowe do dyspozycji uczestników wskazują służby porządkowe.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
 • Zgłoszenie udziału w wyścigu oznacza zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z zawodnikiem, a także wyników z danymi osobowymi (imię, nazwisko, miejscowość, nazwa reprezentowanego klubu) przez prasę, radio, telewizję, oraz także za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz stron z nim powiązanych.
 • Zgłaszając uczestnictwo w wyścigu zawodnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego.
 • Zatwierdza PZKol.