Oświadczenia dla zawodników niepełnoletnich

Start zawodnika niepełnoletniego możliwy jest po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów.

OŚWIADCZENIE – start zawodnika niepełnoletniego [PDF]

OŚWIADCZENIE – start dziecka [PDF]