Zawodnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii wiekowych na podstawie danych ze zgłoszenia.

Wyścig główny:

 • JK0 – dziewczęta do 14 lat (rok urodzenia do 2003)
 • JK1 – dziewczęta 15-16 lat (rok urodzenia 2002-2001)
 • JK2 – dziewczęta 17-18 lat (rok urodzenia 2000-1999)
 • K2 – kobiety 19-29 lat (rok urodzenia 1998-1988)
 • K3 – kobiety 30-39 lat (rok urodzenia 1987-1978)
 • K4 – kobiety 40-49 lat (rok urodzenia 1977-1968)
 • K5 – kobiety powyżej 50 lat (rok urodzenia do 1967)
 • JM0 – chłopcy do 14 lat (rok urodzenia do 2003)
 • JM1 – chłopcy 15-16 lat (rok urodzenia 2002-2001)
 • JM2 – chłopcy 17-18 lat (rok urodzenia 2000-1999)
 • M2 – mężczyźni 19-29 lat (rok urodzenia 1998-1988)
 • M3 – mężczyźni 30-39 lat (rok urodzenia 1987-1978)
 • M4 – mężczyźni 40-49 lat (rok urodzenia 1977-1968)
 • M5 – mężczyźni powyżej 50 lat (rok urodzenia do 1967)

Wyścig dziecięcy:

Według realnego wieku dziecka

 • D0 – dzieci do lat 4 na rowerkach biegowych
 • DD1 – dziewczynki 4-6 lat
 • DC1 – chłopcy 4-6 lat
 • DD2 – dziewczynki 7-8 lat
 • DC2 – chłopcy 7-8 lat
 • DD3 – dziewczynki 9-10 lat
 • DC3 – chłopcy 9-10 lat