Opłata startowa – Bike Atelier XC

Wysokość opłat startowych uzależniona jest od terminu i sposobu wpłaty:

  • 25 zł – koszt uczestnictwa w zawodach – dotyczy opłaty przelewem dokonanej do czwartku poprzedzającego imprezę
  • 35 zł – koszt uczestnictwa w zawodach – dotyczy opłata dokonanej w dniu startu, wyłącznie gotówką w niurze zawodów

Numer startowy

Numer startowy wypożyczany jest uczestnikowi bezpłatnie i nie przechodzi na własność uczestnika.

W przypadku zagubienia numeru uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia kwoty 15 zł – jednorazowej opłaty za zgubiony numer startowy.

Dane do przelewu

Odbiorca:
PROFIMET SPORT s. c. J. Janus J. Kotarski
41-200 Sosnowiec
ul. 3 Maja 1

Numer konta:
PL 07 1050 1272 1000 0092 2455 8743

Wzór wypełnienia przelewu

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.
Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę.