Kompleks Rekreacyjno-Sportowy – Górka Środulska

Sosnowiec
ul. 3-go Maja 51

Biuro zawodów będzie czynne od godz. 8.00 do zakończenia imprezy.