Jako drużyna traktowana jest formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca stowarzyszenie, klub sportowy, firmę, placówkę oświatową lub inną jednostkę organizacyjną.

Warunkiem weryfikacji drużyny jest rejestracja minimum 4 zawodników. Przy czym można dopisywać kolejnych zawodników do drużyny w czasie sezonu.

Jak zgłosić drużynę?

Przed pierwszym startem w sezonie 2018 zawodnicy drużyny dokonują indywidualnej rejestracji (internetowo lub osobiście w Biurze Zawodów). Podczas rejestracji istnieje możliwość wskazania drużyny, którą danych zawodnik będzie reprezentował w wyścigu.

Każda drużyna powinna wskazać Kapitana Drużyny. Zgłoszenia kapitana należy dokonać na adres maraton@bikeateliermaraton.pl.

Członkowie drużyn, którzy zdecydują się skorzystać z pakietu drużynowego, mogą upoważnić Kapitana Drużyny do dokonywania przez niego zgłoszeń ich uczestnictwa w kolejnych edycjach Bike Atelier MTB Maratonu 2018. Wzór upoważnienia stanowi załącznik do regulaminu, można złożyć podpis osobiście lub w trakcie rejestracji internetowej. Wyjątkiem jest pierwszy start, podczas którego uczestnik dokonuje zgłoszenia sam, jednocześnie akceptując Regulamin i zasady przetwarzania danych osobowych.

Uprawnienia kapitana drużyny:

  • dokonywanie zgłoszeń w imieniu zawodników drużyny na poszczególne edycje maratonu (pod warunkiem wyrażenia indywidualnej zgody przez zawodnika na tego typu formę zgłaszania uczestnictwa w wyścigu) – nie dotyczy pierwszego startu zawodnika w sezonie 2018, gdzie każdy uczestnik powinien dokonać zgłoszenia osobiście;
  • rozliczanie drużynowych płatności pakietowych w przypadku posiadania przez drużynę wykupionego pakietu (w tym przypisywanie płatności dla poszczególnych zawodników).

Zmianę Kapitana Drużyny należy zgłaszać elektronicznie na adres maraton@bikeateliermaraton.pl.

Pakiety drużynowe

Przygotowaliśmy możliwość wykupienia pakietu osobostartów przez drużynę, który może być dowolnie wykorzystywany przez jej zawodników. O przypisaniu płatności pakietowej do zawodnika decyduje kapitan drużyny.

Pakiet drużynowy to minimum 32 osobostarty, koszt jednego osobostartu wynosi 48 zł. Istnieje możliwość dokupienia pojedynczych osobostartów w trakcie sezonu, również w cenie 48 zł.

Najpóźniej do czwartku poprzedzającego imprezę kapitan drużyny powinien zgłosić listę zawodników objętych płatnościami pakietowymi. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: maraton@bikeateliermaraton.pl.

Zawodnicy niepełnoletni

Jeśli w drużynie występują zawodnicy niepełnoletni, przed ich pierwszym startem konieczne jest złożenie w biurze zawodów stosownych oświadczeń, podpisanych przez rodzina lub opiekuna prawnego – zezwalających na start w Bike Atelier MTB Maratonie. Oświadczenia można pobrać, wydrukować i wypełnić wcześniej: DOKUMENTY DO POBRANIA.