Zgody i upoważnienia

Przed udziałem w wyścigu konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką prywatności. W przypadku rejestracji w Biurze Zawodów uczestnik maratonu potwierdza ich akceptację na formularzu zgody.

Formularz zgody [PDF]

 

Oświadczenia dla zawodników niepełnoletnich

Start zawodnika niepełnoletniego możliwy jest po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów.

Oświadczenie – start zawodnika niepełnoletniego [PDF]

Oświadczenie – start dziecka – wyścig KIDO [PDF]