Regulamin cyklu
BIKE ATELIER MTB MARATON 2019

 

1. Cele cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2019

 • Rozwój idei maratonów MTB na terenie południowej Polski.
 • Popularyzacja kolarstwa w Polsce południowej.
 • Promocja turystyki rowerowej jako formy zdrowego spędzania czasu.
 • Promowanie regionalnych tras turystycznych.

2. Organizator

 • Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER
  Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza
  NIP: 6292474149, KRS: 0000604648
  Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Strona internetowa cyklu: www.bikeateliermaraton.pl
 • E-mail: maraton@bikeateliermaraton.pl

3. Kalendarz maratonów

 • 14 kwietnia 2019 – Rybnik
 • 5 maja 2019 – Dąbrowa Górnicza
 • 19 maja 2019 – Ustroń
 • 2 czerwca 2019 – Olkusz
 • 16 czerwiec 2019 – Brenna
 • 30 czerwca 2019 – Racibórz – Rafako
 • 14  lipca 2019 – Żarki/Niegowa/Janów
 • 28 lipiec 2019 – Jeleśnia
 • 18 sierpnia 2019 – Psary
 • 1 września 2019 – Żywiec
 • 21 września 2019 – Kielce – BIKE EXPO
 • 5 października 2019 – Częstochowa – Finał

4. Warunki uczestnictwa

4.1. Rejestracja uczestnika

Rejestracja uczestnika w cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2019 może być dokonana drogą internetową lub osobiście w Biurze Zawodów. Warunkiem poprawnego zgłoszenia uczestnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym zawarte zostaną wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Rejestracja będzie uznana za prawidłową tylko pod warunkiem akceptacji przez uczestnika niniejszego Regulaminu, na zasadach opisanych w punkcie 6.5.

4.2. Zgłoszenie przez internet

a) Rejestracja zawodników drogą internetową możliwa jest przez stronę zapisy.mktime.pl.

b) Wa runkiem koniecznym do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia zawodnika jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

c) Zgłoszenia internetowe zawodników do danej edycji maratonu możliwe są:

 • do czwartku poprzedzającego maraton (w przypadku edycji odbywających się w sobotę);
 • do piątku poprzedzającego maraton (w przypadku edycji odbywających się w niedzielę).

Zgłoszenia przyjmowane do są do godz. 23.59 w/w dnia. Po tym terminie możliwe będzie zgłoszenie w Biurze Zawodów (w godzinach otwartej rejestracji zawodników).

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji drogą internetową zobowiązani są dokonać opłaty startowej przelewem (płatności online realizowane przez Blue Media S.A. – dostępne w systemie rejestracji elektronicznej):

 • do czwartku poprzedzającego maraton (w przypadku edycji odbywających się w sobotę);
 • do piątku poprzedzającego maraton (w przypadku edycji odbywających się w niedzielę).

Możliwe jest również wniesienie opłaty startowej w kasie działającej przy Biurze Zawodów, zgodnie ze stawkami obowiązującymi w cenniku (stawka wyższa).

4.3. Zgłoszenie w Biurze Zawodów

a) W dniu poprzedzającym maraton oraz w dniu maratonu na terenie miasteczka maratonowego dostępne będzie Biuro Zawodów, które umożliwi rejestrację uczestników wydarzenia.

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego zgłoszenia zawodnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na miejscu.

c) Zgłoszenia będą możliwe w dniu poprzedzającym maraton w godzinach otwarcia Biura Zawodów od 17.00 do 19.00 oraz w dniu maratonu w godzinach od 8.00 do 10.30.

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji w dniu wyścigu (w Biurze Zawodów) zobowiązani są do dokonania opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Opłata możliwa jest wyłącznie w kasie działającej przy Biurze Zawodów (płatność gotówką).

4.4. Zgłoszenie drużyny

a) Przed pierwszym startem w sezonie 2019 zawodnicy drużyny dokonują indywidualnej rejestracji internetowo. Podczas rejestracji istnieje możliwość wskazania drużyny, którą dany zawodnik będzie reprezentował w wyścigu.

b) Każda drużyna powinna wskazać Kapitana Drużyny. Zgłoszenia kapitana należy dokonać na adres maraton@bikeateliermaraton.pl najpóźniej dwa tygodnie przed pierwszym startem drużyny w sezonie 2019. Kapitan w e-mailu zwrotnym otrzymuje informacje dotyczące przebiegu rejestracji oraz opłat zawodników z teamu

c) Uprawnienia Kapitana Drużyny:

 • dokonywanie zgłoszeń w imieniu zawodników drużyny na poszczególne edycje maratonu (pod warunkiem wyrażenia indywidualnej zgody przez zawodnika na tego typu formę zgłaszania uczestnictwa w wyścigu) – nie dotyczy pierwszego startu zawodnika w sezonie 2019, gdzie każdy uczestnik powinien dokonać zgłoszenia osobiście;
 • rozliczanie drużynowych płatności pakietowych w przypadku posiadania przez drużynę wykupionego pakietu (w tym przypisywanie płatności dla poszczególnych zawodników).

d Zmianę Kapitana Drużyny należy zgłaszać elektronicznie na adres maraton@bikeateliermaraton.pl.

e) Najpóźniej do czwartku (w przypadku maratonu odbywającego się w sobotę) lub piątku (w przypadku maratonu odbywającego się w niedzielę) poprzedzającego daną edycję maratonu Kapitan Drużyny powinien zgłosić listę zawodników drużyny objętych płatnościami pakietowymi. W przypadku nie zachowania tego terminu zawodników obowiązuje standardowa opłata (nie obejmuje ich stawka pakietowa).

f) Zawodnicy zgłoszeni oraz opłaceni do niedzieli poprzedzającej maraton mają zapewniony pamiątkowy medal.

g) Wysyłka numerów startowych dla drużyny możliwa jest wyłącznie jako całość i na jeden wskazany adres.

4.5. Dodatkowe warunki związane z rejestracją

a) W przypadku zakupu pakietu startów na sezon 2019 (tylko przez rejestrację internetową), zawodnik w czasie rejestracji dokonuje wyboru edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2019 w których chce wziąć udział (ilość wybranych edycji odpowiada wybranemu pakietowi). Za pomocą systemu zapisy.mktime.pl istnieje możliwość zmiany wybranych wcześniej wyścigów w terminach:

 • do czwartku poprzedzającego maraton (w przypadku edycji odbywających się w sobotę);
 • do piątku poprzedzającego maraton (w przypadku edycji odbywających się w niedzielę).

b) W przypadku uruchomienia przez Organizatora dodatkowej klasyfikacji dla danego wyścigu (np. branżowej lub mieszkańców), uczestnik zawodów podczas dokonywania rejestracji będzie miał możliwość zgłoszenia się do wskazanej klasyfikacji dodatkowej, aby zostać w niej ujętym (pod warunkiem spełnienia warunków klasyfikacji).

c) Zawodnik dokonując zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

5. Opłaty

Wysokość opłat startowych uzależniona jest od terminu i sposobu wpłaty, a także wybranego dystansu.

5.1. Dystanse PRO, HOBBY

 • 70 zł – koszt uczestnictwa w jednych zawodach – dotyczy opłaty przelewem elektronicznym dokonanej do niedzieli poprzedzającej daną edycję maratonu;
 • 80 zł – koszt uczestnictwa w jednych zawodach – dotyczy opłaty przelewem elektronicznym dokonanej do 2 dni
 • poprzedzających daną edycję maratonu; (w przypadku startu w niedzielę czas opłaty do piątku, w przypadku startu w sobotę czas opłaty do czwartku)
 • 100 zł – koszt uczestnictwa w jednych zawodach – opłata dokonywana w dniu poprzedzającym wyścig oraz w dniu wyścigu wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów;
 • 270 zł – pakiet indywidualny za 4 starty – opłata wyłącznie przelewem elektronicznym;
 • 390 zł – pakiet indywidualny za 6 startów – opłata wyłącznie przelewem elektronicznym;
 • 480 zł – pakiet indywidualny za 8 startów – opłata wyłącznie przelewem elektronicznym ;
 • 570 zł – pakiet indywidualny za 10 startów – opłata wyłącznie przelewem elektronicznym;
 • 660 zł – pakiet indywidualny za 12 startów – opłata wyłącznie przelewem elektronicznym;
 • pakiet drużynowy – minimum 48 osobostarty, koszt jednego osobostartu 57 zł z możliwością dokupienia pojedynczych osobostartów po wykorzystaniu pakietu w cenie 57 zł. (możliwość skorzystania z pakietu maksymalnie 2 dni przed zawodami)

5.2. Dystans FAMILY

Start rodzinny – osoba niepełnoletnia + opiekun (start opiekuna bezpłatny):

 • 50 zł – koszt uczestnictwa w jednych zawodach – dotyczy opłaty przelewem elektronicznym dokonanej do niedzieli poprzedzającej daną edycję maratonu (opłata zawiera start zawodnika oraz opiekuna);
 • 60 zł – koszt uczestnictwa w jednych zawodach – dotyczy opłaty przelewem elektronicznym dokonanej do 2 dni
 • poprzedzających daną edycję maratonu; (w przypadku startu w niedzielę czas opłaty do piątku, w przypadku startu w sobotę czas opłaty do czwartku)
 • 80 zł – koszt uczestnictwa w jednych zawodach – opłata dokonywana w dniu poprzedzającym wyścig oraz w dniu wyścigu wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów;
 • 190 zł – pakiet indywidualny za 4 starty – opłata wyłącznie przelewem elektronicznym;
 • 270 zł – pakiet indywidualny za 6 startów – opłata wyłącznie przelewem elektronicznym;
 • 320 zł – pakiet indywidualny za 8 startów – opłata wyłącznie przelewem elektronicznym;
 • 370 zł – pakiet indywidualny za 10 startów – opłata wyłącznie przelewem elektronicznym.
 • 420 zł – pakiet indywidualny za 12 startów – opłata wyłącznie przelewem elektronicznym.

5.3. Dystans KIDO

 • 15 zł – koszt uczestnictwa w jednych zawodach. (w przypadku rodzeństwa 10zł za każde uczestnika)

5.4. Numer startowy

20 zł – koszt wydania numeru startowego razem z chipem, numer przechodzi na własność uczestnika.

Opłata może zostać dokonana przelewem elektronicznym:

 • do czwartku poprzedzającego maraton (w przypadku edycji odbywających się w sobotę),
 • do piątku poprzedzającego maraton (w przypadku edycji odbywających się w niedzielę),
  lub w dniu zawodów (wyłącznie gotówką – przy odbiorze numeru).

20 zł – jednorazowa opłata za zgubiony numer startowy.

Opłata może zostać dokonana przelewem elektronicznym:

 • do czwartku poprzedzającego maraton (w przypadku edycji odbywających się w sobotę),
 • do piątku poprzedzającego maraton (w przypadku edycji odbywających się w niedzielę),
  lub w dniu zawodów (wyłącznie gotówką – przy odbiorze numeru).

5.5. Zasady ogólne

a) Wpłaty w kasie Biura Zawodów są przyjmowane wyłącznie gotówką. Kasa jest czynna w godzinach otwarcia Biura Zawodów podczas danej edycji maratonu.

b) Wpłaty przelewem możliwe są wyłącznie za pomocą tzw. szybkich płatności online dostępnych na stronie zapisy.mktime.pl (płatności obsługuje Blue Media S.A).

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. W przypadku tzw. szybkich płatności data wygenerowania potwierdzenia dla wpłacającego przez operatora systemu (Blue Media S.A.).

5.6. Przeniesienie opłaty wpisowej

a) Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

b) Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję po uprzednim pisemnym potwierdzeniu zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego. Przeniesienie opłaty możliwe jest nie później niż na 3 dni przed terminem zawodów, na które została wpłacona.

c) Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę.

5.7. Faktury

Chęć otrzymania faktury należy zgłosić drogą elektroniczną do 14 dni od dokonania wpłaty na adres: maraton@bikeateliermaraton.pl  Faktura zostanie wystawiana nie później niż w ciągu 10 dni od zgłoszenia /do 10 dnia kolejnego miesiąca.

Zgłoszenie musi zawierać potwierdzenie wpłaty oraz dane do faktury.

6. Uczestnictwo w maratonie

6.1. Zasady ogólne

a) Każdy uczestnik Bike Atelier MTB Maraton 2019  ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podawanych bezpośrednio przed startem każdego wyścigu.

b) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

c) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie spowodowane przez siebie szkody

d) Zabrania się startowania w maratonie na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym. Zasada ta dotyczy również opiekunów towarzyszącym zawodnikom do lat 16 na dystansie FAMILY oraz opiekunów na dystansie KIDO.

e) Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją.

f) W czasie maratonu każdy zawodnik powinien obowiązkowo posiadać numer startowy. Jeden numer obowiązuje na wszystkich edycjach Bike Atelier MTB Maratonu 2019 i musi być zamontowany w widoczny sposób na kierownicy roweru.

g) Zawodników w wieku poniżej 16  lat (rok urodzenia 2003 i młodsi) dopuszczeni będą do startu wyłącznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego.

6.2. Rywalizacja

a) Zawodnik ma prawo startu tylko na jednym dystansie podczas danego maratonu.

b) Wyboru dystansu uczestnicy dokonują na trasie maratonu, kierując się oznakowaniem przygotowanym przez Organizatora – dotyczy dystansów PRO i HOBBY. W przypadku dystansu FAMILY zawodnicy są automatycznie przypisywani do dystansu na podstawie kategorii wiekowej.

c) W przypadku dystansów PRO i HOBBY możliwość wyboru dystansu ograniczona jest do rozjazdu, czyli punktu w którym trasy poszczególnych dystansów rozdzielają się. Po przejechaniu rozjazdu zawodnik, aby zostać prawidłowo sklasyfikowanym, musi trzymać się wybranego przez siebie dystansu.

d) Wjazd na dystans PRO może zostać ograniczony limitem czasu. Informacja o wprowadzeniu limitu będzie podawana przed startem oraz na stronie internetowej cyklu.

e) Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników.

f) Start we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu sektorowego.

g) Opiekunowie na dystansach FAMILY i KIDO zobowiązani są do ustawienia się na starcie w miejscu wskazanym przez Organizatora. Na dystansie FAMILY opiekunowie będą zajmować miejsca w sektorze za ostatnim zawodnikiem z danego sektora. Na dystansie KIDO opiekunowie zajmują miejsca za pojazdem lub osobą zabezpieczającą koniec wyścigu. Opiekun jedzie za zawodnikiem dystansu FAMILY po jego torze jazdy „gęsiego”. Opiekunowie dystansu KIDO podążają na całej długości trasy za osobą zabezpieczającą koniec wyścigu. Opiekunom zabrania się popychania lub pchania zawodników.  Opiekun zobowiązany jest ustąpić na trasie innym zawodnikom, trzymając się z własnym podopiecznym prawej strony jazdy. W przypadku niezastosowania się do wyżej wymienionych zasad, Organizator ma prawo nałożyć karę na zawodnika i jego Opiekuna (w wymiarze podanym w pkt. 15 Regulaminu). Opiekunowie na dystansie FAMILY oraz KIDO nie mogą startować na rowerze elektrycznym.

h) Zawodnik zostanie sklasyfikowany, jeśli przejedzie właściwą trasę danego dystansu z zaliczeniem punktów kontrolnych. W przypadku niezadziałania zestawu startowego, zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w punkcie pomiaru czasu (przy mecie).

i) Przypisanie do danego dystansu będzie następowało automatycznie po przejechaniu przez zawodnika mety z uwzględnieniem punktów kontrolnych. W przypadku dokonania odczytu na punktach kontrolnych obejmujących tylko dystans HOBBY – zawodnik zostanie sklasyfikowany na dystansie HOBBY, jeżeli zostaną dokonane odczyty na punktach kontrolnych dystansu PRO – zawodnik zostanie sklasyfikowany na dystansie PRO.

j) Limit pomiaru czasu (do klasyfikacji) będzie podawany każdorazowo przed wyścigiem za pośrednictwem strony internetowej cyklu (nie później niż na 3 dni przed wyścigiem) oraz bezpośrednio przed startem przez spikera. Limit będzie zależny od długości i stopnia trudności trasy (nie dotyczy dystansu KIDO).

k) Uczestnik ma obowiązek zgłoszenia Organizatorowi wycofanie się z zawodów (w trakcie ich trwania) – osobiście w punkcie pomiaru czasu przy mecie lub sms’em  pod numerem: 502-488-611.

6.3. Bezpieczeństwo oraz zasady Fair Play

a) Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania poleceń służb Organizatora.

b) Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom startującym w Bike Atelier MTB Maratonie 2019, a także porządek w trakcie trwania wydarzenia.

c) Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników. Pierwsza pomoc uczestnikowi zawodów będzie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.

d) Organizator zapewnia zabezpieczenie poszczególnych punktów trasy przez służby porządkowe zgodnie z limitami przedstawionymi przed każdym wyścigiem (nie później niż na 3 dni przed wyścigiem). Limity będą podawane za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz bezpośrednio przed startem przez spikera. Zawodnicy w wyznaczonych punktach otrzymają informację o przekroczeniu limitu.

e) W trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora: 574 212 995.

f) Każdy uczestnik cyklu i opiekun jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku. Brak kasku równoznaczny jest z dyskwalifikacją zawodnika.

g) Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy.

h) Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy czy też skrzyżowania. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na danym obszarze.

i) Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek ochronnych).

j) Zawodnicy podczas maratonu nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy. Niestosowne zachowania mogą zostać ukarane karą czasową lub dyskwalifikacją zawodnika.

6.4. Ruch drogowy

a) Maraton będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

b) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

c) Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

6.5. Obowiązkowe oświadczenia i zgody zawodników

a) Start zawodnika w Bike Atelier MTB Maratonie 2019 możliwy jest jedynie po zaakceptowaniu przez niego niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zasady przetwarzania danych określa Polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu).

b) Akceptacja Regulaminu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych następują tylko raz i obowiązują przez cały sezon 2019, zgodnie z kalendarzem edycji zawartym z pkt. 3.

c) Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się internetowo – następuje przez oznaczenie stosownych pól w elektronicznym formularzu rejestracyjnym.

d) Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się w Biurze zawodów – następuje przez podpis na formularzu zgody.

e)  Członkowie drużyn, którzy zdecydują się skorzystać z pakietu drużynowego, mogą upoważnić Kapitana Drużyny do dokonywania przez niego zgłoszeń ich uczestnictwa w kolejnych edycjach Bike Atelier MTB Maratonu 2019. Wzór upoważnienia stanowi załącznik do Regulaminu. Wyjątkiem jest pierwszy start, podczas którego uczestnik dokonuje zgłoszenia sam, jednocześnie akceptując Regulamin i zasady przetwarzania danych osobowych.

f) Zgłaszając uczestnictwo w maratonie zawodnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego.

g) Start zawodnika niepełnoletniego (dystansach PRO, HOBBY lub FAMILY) możliwy jest po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów (jedno oświadczenie obowiązuje na wszystkich wyścigach, bez tego dokumentu zawodnik nie otrzyma numeru startowego), a także akceptacji przez niego Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych. W/w oświadczenie stanowi załącznik do Regulaminu.

h) Start zawodnika na dystansie KIDO możliwy jest po złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów, a także akceptacji przez niego Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych. W/w oświadczenie stanowi załącznik do Regulaminu.

i) Zawodnicy niepełnoletni, którzy ukończyli 10 lat, zobowiązani są posiadać ważną kartę rowerową.

7. Świadczenia dla zawodników

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • pamiątkowy medal za każdą edycję (dla zawodników zarejestrowanych oraz opłaconych do niedzieli poprzedzającej daną edycję maratonu)
 • przejazd oznakowaną trasą,
 • elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki,
 • ubezpieczenie NNW,
 • bufety na trasie,
 • ciepły posiłek regeneracyjny (za wyjątkiem dystansu KIDO)
 • możliwość umycia roweru,
 • zabezpieczenie medyczne.

8. Program zawodów

Każda edycja maratonu przeprowadzona jest według programu publikowanego za pośrednictwem strony www.bikeateliermaraton.pl oraz dostępnego w miejscu startu maratonu.

9. Dystanse

Podczas każdej edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2019 będą wytyczone cztery dystanse. Ich dokładna długość jest uzależniona od przebiegu trasy w konkretnej lokalizacji.

Orientacyjna długość tras na poszczególnych dystansach:

 • PRO: 55 – 80 km
 • HOBBY: 20 – 35 km
 • FAMILY: 20 – 35 km
 • KIDDY: 200 m – 5 km

10. Kategorie

Zawodnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii wiekowych na podstawie danych ze zgłoszenia. Kategorie są zdefiniowane dla każdego dystansu osobno.

Dystans PRO:

 • ELITA-M – zawodnicy z licencjami (mężczyźni) – OPEN
 • ELITA-K – zawodnicy z licencjami (kobiety) – OPEN

Zawodnicy w kategorii ELITA są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe.

Dystans PRO – mężczyźni:

 • P-M0 – 16 – 18 lat (roczniki 2003 – 2001)
 • P-M20 – 19 – 29 lat (roczniki 2000 – 1990)
 • P-M30 – 30 – 39 lat (roczniki 1989 – 1980)
 • P-M40 – 40 – 49 lat (roczniki 1979 – 1970)
 • P-M50 – 50 – 59 lat (roczniki 1969 – 1960)
 • P-M60 – powyżej 60 lat (roczniki 1959 wzwyż)

Dystans PRO – kobiety:

 • P-K0 – 16 -18 lat (roczniki 2003 – 2001)
 • P-K20 – 19 – 29 lat (roczniki 2000 – 1990)
 • P-K30 – 30 – 39 lat (roczniki 1989 – 1980)
 • P-K40 – 40 – 49 lat (roczniki 1979 – 1970)
 • P-K50 – powyżej 50 lat (roczniki 1969 wzwyż)

Dystans HOBBY – mężczyźni:

 • H-M0 – 16 – 18 lat (roczniki 2003 – 2001)
 • H-M20 – 19 – 29 lat (roczniki 2000 – 1990)
 • H-M30 – 30 – 39 lat (roczniki 1989 – 1980)
 • H-M40 – 40 – 49 lat (roczniki 1979 – 1970)
 • H-M50 – 50 – 59 lat (roczniki 1969 – 1960)
 • H-M60 – powyżej 60 lat (roczniki 1959 wzwyż)

Dystans HOBBY – kobiety:

 • H-K0 – 16 -18 lat (roczniki 2003 – 2001)
 • H-K20 – 19 – 29 lat (roczniki 2000 – 1990)
 • H-K30 – 30 – 39 lat (roczniki 1989 – 1980)
 • H-K40 – 40 – 49 lat (roczniki 1979 – 1970)
 • H-K50 – powyżej 50 lat (roczniki 1969 wzwyż)

Dystans FAMILY – chłopcy:

 • F-C0 – do 9 lat (roczniki do 2010)
 • F-C1 – 10 – 11 lat (roczniki 2009 – 2008)
 • F-C2 – 12 – 13 lat (roczniki 2007 – 2006)
 • F-C3 – 14 – 15 lat (roczniki 2005 – 2004)

Dystans FAMILY – dziewczęta:

 • F-D0 – do 9 lat (roczniki do 2010)
 • F-D1 – 10 – 11 lat (roczniki 2009 – 2008)
 • F-D2 – 12 – 13 lat (roczniki 2007 – 2006)
 • F-D3 – 14 – 15 lat (roczniki 2005 – 2004)

Dystans KIDO:

 • KD-0 – do 4 lat (na podstawie realnego wieku)
 • KD-1 – 4 – 6 lat (na podstawie realnego wieku)
 • KD-C2 – 7 – 8 lat chłopcy (roczniki 2012 – 2011)
 • KD-D2 – 7 – 8 lat dziewczynki (roczniki 2012 – 2011)
 • KD-C3 – 9 – 11 lat chłopcy (roczniki 2010 – 2008)
 • KD-D3 – 9 – 11 lat dziewczynki (roczniki 2010 – 2008)

11. Drużyna

a) Jako drużyna traktowana jest formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca stowarzyszenie, klub sportowy, firmę, placówkę oświatową lub inną jednostkę organizacyjną.

b) Warunkiem weryfikacji drużyny jest rejestracja minimum 4 zawodników.

c) Zakazana jest migracja między drużynami w trakcie trwania sezonu.

d) Można dopisywać kolejnych zawodników do danej drużyny w czasie sezonu.

e) Zawodnicy przypisani do danej drużyny powinni wskazać Kapitana Drużyny, który będzie miał bezpośredni kontakt z Organizatorem. Rola i uprawnienia Kapitana Drużyny zostały opisane w pkt. 4 Regulaminu.

f) Zawodnicy w kategoriach ELITA-M oraz ELITA-K nie wchodzą w skład drużyny, są klasyfikowani wyłącznie indywidualnie.

12. Klasyfikacja

12.1. Klasyfikacja indywidualna

a) Klasyfikacja dla pojedynczej edycji

Klasyfikacja indywidualna dla pojedynczej edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2019 będzie przeprowadzona osobno na dystansach PRO, HOBBY i FAMILY, na podstawie regulaminowych kategorii wiekowych, niezależnie dla kobiet i mężczyzn. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają prawidłowo trasę.

b) Klasyfikacja generalna cyklu

Klasyfikacja indywidualna dla całego cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2019 (zwana też klasyfikacją generalną) będzie przeprowadzona osobno na dystansach PRO i HOBBY, na podstawie regulaminowych kategorii wiekowych oraz w kategorii OPEN (liczona wspólnie dla zawodników z licencją oraz bez licencji), niezależnie dla kobiet i mężczyzn. Klasyfikacja na dystansie FAMILY będzie prowadzona jedynie w kategoriach wiekowych.

Zwycięzcą w klasyfikacji generalnej (klasyfikacja w kategoriach wiekowych oraz w kategorii OPEN) zostanie zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów w swoich siedmiu najlepszych startach. Warunkiem pojawienia się w klasyfikacji generalnej dla dystansów PRO i HOBBY jest start w nie mniej niż sześciu edycjach Bike Atelier MTB Maratonu 2019, z kolei dla dystansu FAMILY w nie mniej niż trzech edycjach.

Klasyfikacja generalna będzie prowadzona na podstawie punktów zdobywanych przez zawodników w czasie poszczególnych edycji Bike Atelier MTB Maratonu. Punkty będą naliczane niezależnie w kategoriach wiekowych i w kategorii OPEN, według zasad przedstawionych w Regulaminie.

Zasady naliczania punktów w klasyfikacji generalnej (w kategoriach wiekowych oraz ELITA):

 • Dystans PRO – kategorie ELITA

Punktacja naliczana zgodnie z tabelą:

Miejsce Ilość punktów
1 50
2 40
3 32
4 26
5 21
6 17
7 14
8 12
9 11
10 10
11 9
12 8
13 7
14 6
15 5
16 4
17 3
18 2
19 1
20 1

Zawodnikom poniżej 20. miejsca nie będą naliczane punkty.

 • Dystans PRO – kategorie wiekowe

 • Dystans HOBBY

 • Dystans FAMILY

Zasady naliczania punktów w klasyfikacji generalnej (w kategorii OPEN osobno dla kobiet i mężczyzn):

 • Dystans PRO
 • Dystans HOBBY

W przypadku równej ilości punktów o lepszym miejscu decyduje najlepsze miejsce ze wszystkich edycji (w kategorii której dotyczy klasyfikacja), w następnej kolejności decyduje lepsze miejsce w ostatnim wyścigu zaliczanym do punktacji (w kategorii której dotyczy klasyfikacja).

12.2. Klasyfikacja drużynowa

Klasyfikacja drużynowa jest oparta na indywidualnych wynikach zawodników danej drużyny. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona tylko na dystansach PRO i HOBBY. Będą prowadzone dwie klasyfikacje: OPEN oraz SPORTOWA. Drużyna w danej edycji jest klasyfikowana tylko wtedy, gdy startuje minimum 4 jej zawodników.

a) Klasyfikacja drużynowa OPEN

Zwycięzcą jest drużyna, która zbierze największą ilość punktów w poszczególnych edycjach. Punkty będą liczone na podstawie wyniku czterech najlepszych zawodników danej drużyny – liczonych w kategorii OPEN.

b) Klasyfikacja drużynowa SPORTOWA

Zwycięzcą jest drużyna, która zbierze największą ilość punktów w poszczególnych edycjach. Punkty będą liczone na podstawie wyników w kategoriach wiekowych (dla dystansów PRO i HOBBY). Do klasyfikacji zostaną zaliczone punkty czterech zawodników danej drużyny, którzy zajęli najlepsze miejsca w kategoriach wiekowych – dotyczy zarówno dystansu PRO i HOBBY (z danej kategorii wiekowej będą brane pod uwagę tylko punkty jednego – najlepszego zawodnika danej drużyny). Punkty do klasyfikacji drużynowej będą liczone zgodnie z zasadami klasyfikacji indywidualnej.

12.3. Dodatkowe klasyfikacje

Możliwe jest wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji dla poszczególnych wyścigów, będą one jednak niezależne od klasyfikacji indywidualnej i drużynowej (np. klasyfikacja mieszkańców lub branżowa).

13. Sektory startowe

Na każdej edycji na dystansach PRO, HOBBY i FAMILY obowiązuje start sektorowy, który polega na podniesieniu bezpieczeństwa rozpoczęcia maratonu przez zawodników w odstępach czasowych.

a) Klasyfikacja sektorowa będzie sporządzana po każdej edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2019 wg wzoru:

Do klasyfikacji sektorowej brany jest czas najlepszego zawodnika na danym dystansie (PRO lub HOBBY) z wykluczeniem wyników osiągniętych przez zawodników startujących w kategorii ELITA.

Współczynnik dystansu – współczynnik zależący od dystansu jaki pokonał zawodnik:

 • dla dystansu PRO współczynnik dystansu = 1
 • dla dystansu HOBBY współczynnik dystansu = 0,94

b) Wydzielonych zostanie osiem sektorów startowych. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości sektorów startowych.

c) Prawo do startu z danego sektora przysługuje zawodnikom, których punkty sektorowe zawierają się w przedziale punktowym odpowiednim dla danego sektora:

 • Sektor 0 – jest wydzieloną częścią sektora nr 1 przeznaczoną wyłącznie dla zawodników startujących w kategorii ELITA oraz zawodników sklasyfikowanych na miejscach 1-20 w klasyfikacji OPEN mężczyzn dystansu PRO
 • Sektor 1 – od 1,000 do 0,870 pkt.
 • Sektor 2 – od 0,869 do 0,810 pkt.
 • Sektor 3 – od 0,809 do 0,760 pkt.
 • Sektor 4 – od 0,759 do 0,720 pkt.
 • Sektor 5 – od 0,719 do 0,680 pkt.
 • Sektor 6 – od 0,679 do 0,630 pkt.
 • Sektor 7 – od 0,629 do 0,540 pkt.
 • Sektor 8 – od 0,539 pkt. – i mniej oraz zawodnicy, którzy nie posiadają jeszcze punktów
 • Sektor 9 – dystans FAMILY kategoria wiekowa 12-13 lat
 • Sektor 10 – dystans FAMILY kategoria wiekowa do lat 9 oraz 10-11 lat
 • Zawodnicy w kategorii wiekowej 14-15 lat będą przydzielani do sektorów na zasadach ogólnych (zawodnicy zajmują sektory w zależności o zdobytych punktów sektorowych. Zawodnicy startujący pierwszy raz zajmują sektor 8)

d) Do wyliczania klasyfikacji sektorowej uwzględnia się najlepszy wynik z ostatnich 3 edycji, w których brał udział dany zawodnik.

e) Podczas pierwszej edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2019 o rozstawieniu zawodników w sektorach startowych decyduje klasyfikacja sektorowa obliczona po zakończeniu sezonu 2018. W kolejnych wyścigach będzie ona podstawą do wyliczania sektora w połączeniu z punktami zdobytymi w sezonie 2019 (na zasadach ogólnych, zgodnie z pkt. 12 Regulaminu).

f) Lista zawodników, którym przysługuje prawo do startu z danego sektora zostanie opublikowana na stronie internetowej Bike Atelier MTB Maraton, nie później niż w piątek poprzedzający wyścig. Lista będzie dostępna także w Biurze Zawodów.

g) Zawodnicy startujący po raz pierwszy, którzy nie później niż na 3 dni przed wyścigiem udokumentują swoje osiągnięcia w innych wyścigach MTB, mogą za zgodą Organizatora otrzymać prawo startu z wyższego sektora.  Zgłoszenie z dokumentacją wyników należy przesłać na adres dariusz.lesniewski@bikeateliermaraton.pl, wpisując w temacie „Sektor startowy”.
Uwaga! Dokumentacja przedstawiająca dokonania zawodnika w innych zawodach powinna być kompletna i czytelna. Powinna zawierać link do strony z wynikami zawodnika oraz opis ułatwiający jego znalezienie i identyfikacje (miejsce na liście wyników, nr startowy, itp.). Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

h) Start poszczególnych sektorów odbędzie się kolejno, począwszy od sektorów nr 0 i 1, w odstępach czasowych przedstawionych przed startem przez Organizatora.

i) Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu poszczególnych sektorów, o czym poinformuje uczestników w dniu rozgrywania zawodów.

j) Sektory 0 oraz 1 mają liczony czas startu począwszy od momentu startu wspólnego całego sektora (tzw. czas brutto sektora). Sektory od 2 do 8 mają liczony wspólny czas startu netto (liczony jest czas zawodnika od momentu przekroczenia linii pomiaru czasu. Sektory 9 oraz 10 dla dystansu FAMILY – liczony jest czas brutto.

k) Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu poszczególnych sektorów, o czym poinformuje uczestników w dniu rozgrywania zawodów.

l) W przypadku, gdy zawodnik wystartuje z wyższego sektora niż był uprawniony, zostanie ukarany dodaniem do jego czasu przejazdu 40 min.

m) Zawodnik musi wejść do sektora wyłącznie poprzez oznaczone wejście znajdujące się na jego końcu. Wejście do sektora w inny sposób (np. przez ogrodzenie czy pod taśmą odgradzającą sektor) może skutkować nałożeniem na zawodnika kary czasowej 20 min.

n) Goście specjalni maratonów oraz osoby zaproszone przez Organizatora uprawnione są do startu ze wskazanego przez niego sektora niezależnie od udziału/wyniku w poprzednich edycjach.

14. Trofea i nagrody

a) W poszczególnych edycjach zostaną wręczone trofea sportowe, przydzielane na podstawie klasyfikacji w kategoriach wiekowych oraz osobno dla kategorii ELITA.

b) Najlepsi zawodnicy w poszczególnych edycjach otrzymają nagrody w swoich kategoriach wiekowych:

 • Na dystansie PRO dla kategorii ELITA-M i ELITA-K oraz w kategoriach wiekowych: za zajęcie miejsca od I do III – trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe lub/i bony zakupowe ufundowane przez sponsorów. Za zajęcie IV oraz V miejsce zawodnicy otrzymają trofea sportowe.
 • Na dystansie HOBBY w kategoriach wiekowych: za zajęcie miejsca od I do III – trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe lub/i bony zakupowe ufundowane przez sponsorów. Za zajęcie IV oraz V miejsca zawodnicy otrzymają trofea sportowe.
 • Na dystansie FAMILY w kategoriach wiekowych: za zajęcie miejsca od I do III – trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe lub/i bony zakupowe ufundowane przez sponsorów Za zajęcie IV oraz V miejsca zawodnicy otrzymają trofea sportowe.

c) Trofea i nagrody wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu. Godziny dekoracji określa program poszczególnych wyścigów. W przypadku zawodników, którzy dojadą do mety w trakcie lub po dekoracji, istnieje możliwość odbioru nagród i trofeów w czasie późniejszym.

d) Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofeum i nagrody (za wyjątkiem zawodników, którzy dojadą do mety po dekoracji lub w jej trakcie).

e) W klasyfikacji generalnej cyklu na każdym z dystansów zostaną wręczone trofea sportowe i nagrody rzeczowe lub/i bony zakupowe ufundowane przez sponsorów.

f) Odbiór nagród może rodzić obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

15. Kary

a) W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary:

 • upomnienie,
 • kara czasowa (5-40min)
  –  kara za start z niewłaściwego sektora
  * dystans PRO – 40min
  * dystans HOBBY/FAMILY 20min
  –  kara za „pchanie” zawodnika przez innego zawodnika lub opiekuna – 20min
  –  jazda w przeciwnym kierunku niż kierunek maratonu (podczas trwania wyścigu) – 30min
 • dyskwalifikacja.
  – śmiecenie na trasie poza strefą bufetową, dyskwalifikacja na danej edycji. (dyskwalifikacja na danej edycji, a w przypadku powtarzających się tego typu sytuacji – dyskwalifikacja z całego cyklu),
  – skrócenie trasy
  – ominięcie punktu kontrolnego
  – korzystanie z rowerów elektrycznych zarówno przez zawodników jak i opiekunów na dystansie FAMILY oraz KIDO

Sytuacje opisane powyżej są incydentami występującymi najczęściej. W przypadku innych kwestii spornych organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia kar nie ujętych powyżej.

b) Dyskwalifikacja z cyklu nie uprawnia zawodnika do zwrotu wpłaconego wpisowego

c) Wniosek o ukaranie danego zawodnika do Organizatora lub Sędziego Głównego maratonu może złożyć:

 • obsługa maratonu
 • osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie trasy
 • minimum dwóch zawodników lub opiekunów
 • zawodnik z dowodem w postaci nagrania lub fotografii (na której widoczny jest numer zawodnika)

d) Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym maratonu.

16. Protesty

a) Protesty można składać w dniu zawodów, do 15 minut przed dekoracją każdego z dystansów (słownie). Po tym czasie, można składać protesty pisemnie lub drogą elektroniczną (maraton@bikeateliermaraton.pl).

b) Uwzględnione protesty i uwagi do wyników zgłoszone po dekoracjach, będą brane pod uwagę tylko do wyników końcowych (Organizator nie przewiduje powtórek dekoracji oraz zmian w przyznanych nagrodach).

c) Decyzja ostateczna należy do Organizatora.

d) Uwagi do własnych wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (maraton@bikeateliermaraton.pl) najpóźniej na trzy dni po terminie maratonu, którego dotyczą.

17. Informacje dodatkowe

a) Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, informując o tym uczestników Bike Atelier MTB Maratonu 2019 (aktualny regulamin jest dostępny w Biurze Zawodów i stronie internetowej www.bikeateliermaraton.pl).

b) Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia maratonu lub jego odwołania w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych czy też innych zdarzeń uznawanych za działanie „siły wyższej”.

c) W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, decyzje i rozstrzygnięcia będą leżały po stronie Organizatora w oparciu o przepisy prawa i zasady rywalizacji Fair Play.

 

Załączniki do regulaminu:

1. Polityka prywatności

2. Formularz zgody

3. Oświadczenie – start zawodnika niepełnoletniego – dystanse PRO lub HOBBY

4. Oświadczenie – start zawodnika niepełnoletniego – dystans FAMILY

5. Oświadczenie – start dziecka – dystans KIDO

 

Polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobowych. Polityka Prywatności dostarcza Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi, ale też o prawach jakie posiadasz.

Polityka ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER jest administratorem i przetwarza dane osobowe pozyskane od osoby, której dane dotyczą, jak i w przypadkach, w których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł, za wyjątkiem danych osobowych pracowników oraz przetwarzanych w ramach umów powierzenia.

Polityka prywatności opisuje m.in. zasady postępowania z danymi osobowymi uczestników wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER w tym Bike Atelier MTB Maraton.

Niniejsza polityka jest załącznikiem do Regulaminu cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2019.

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych,

3) prawo do usunięcia danych osobowych,

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

6) prawo do przenoszenia danych,

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER (Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza) zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (NIP: 6292474149, KRS: 0000604648).

Wszelkie zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres maraton@bikeateliermaraton.pl lub drogą pocztową: Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

2. Podstawa przetwarzania danych i cel

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi dobrowolna zgoda uczestnika Bike Atelier MTB Maratonu 2019 na przetwarzanie danych – potwierdzana pisemnie lub elektronicznie. Dane są zbierane w celu sprawnej organizacji imprez sportowych pod nazwą Bike Atelier MTB Maraton 2019 (pełny kalendarz znajduje się w Regulaminie cyklu).

3. Zbieranie danych

Zakres zbieranych danych i ich wykorzystanie obejmuje:

a) Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu – dane zbierane na potrzeby rejestracji zawodnika, kontaktu w celach organizacyjnych, kontaktu w razie wypadku na trasie, a także w celu zgłoszenia do ubezpieczenia uczestnika maratonu (każdy uczestnik objęty jest ubezpieczeniem NNW).

b) Imię, nazwisko, miejscowość, płeć, data urodzenia, przynależność do drużyny – dane zbierane na potrzeby prowadzenia sportowej klasyfikacji uczestników maratonu oraz właściwego przeprowadzenia startu wyścigu (listy startowe, przydział do kategorii wiekowych, wyniki poszczególnych edycji, wyniki generalne cyklu, przydział do sektorów startowych). Dane z klasyfikacji będą publikowane w postaci elektronicznej oraz drukowanej, mogą być również przetwarzane, udostępniane i publikowane przez media oraz w serwisach społecznościowych.

c) Imię, nazwisko, numer telefonu – dane zbierane na potrzeby przesłania powiadomienia z wynikiem uczestnika maratonu, po jego dotarciu na metę.

d) Wizerunek uczestnika – dane zbierane na potrzeby dokumentacji maratonu w postaci zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z zawodnikiem. Wizerunek może być publikowany na stronie internetowej Organizatora Bike Atelier MTB Maratonu 2019, na stronach partnerów i sponsorów cyklu, w serwisach społecznościowych, materiałach drukowanych oraz w mediach.

4. Udostępnianie danych

Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, poczty elektronicznej oraz numeru telefonu mogą być udostępnione innym odbiorcom lub grupom odbiorców wyłącznie w celach związanych ze współorganizacją Bike Atelier MTB Maratonu 2019 (pomiar czasu, rejestracja zawodników, obsługa biura zawodów, ubezpieczenie, obsługa medyczna, odbiór i realizacja nagród). Zakres udostępniania danych każdorazowo jest objęty umową między administratorem danych i odbiorcą danych. Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa.

Pozyskane dane nie będą przekazywane do państw nie będących członkami Unii Europejskiej, a tym samym tych, które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

5.  Okres przechowywania danych

Dane osobowe zawarte w punktach 3.a oraz 3.c będą przechowywane przez cały okres posiadania przez uczestnika Bike Atelier MTB Maratonu 2019 konta w systemie zapisy.mktime.pl. Dodatkowo o których mowa w punktach 3.b oraz 3.d będą przechowywane do czasu wycofania zgody przez uczestnika wyścigów, co precyzuje pkt. 8 polityki prywatności.

6. Zgoda na przetwarzanie danych

Podanie danych objętych niniejszą Polityką prywatności oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Bike Atelier MTB Maratonie 2019.

7. Dostęp do danych

Uczestnik Bike Atelier MTB Maratonu ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

8. Cofnięcie zgody

Uczestnik Bike Atelier MTB Maratonu jest uprawniony do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.