REGULAMIN WYŚCIGU KOLARSKIEGO
BIKE ATELIER ROAD 2019
O PUCHAR WÓJTA GMINY PSARY

rozgrywanego w ramach

XV MISTRZOSTW KOLARSKICH W GMINIE PSARY

 

1. Cele imprezy

 • Popularyzacja kolarstwa jako dyscypliny sportu i czynnej formy wypoczynku.
 • Wyłonienie zwycięzców wyścigu w poszczególnych kategoriach.
 • Zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania sportu.
 •  Promocja gminy Psary.

 

2. Organizator

Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER
Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza

NIP: 6292474149, KRS: 0000604648

Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Współpraca: Urząd Gminy Psary
 •  Strona internetowa cyklu: www.bikeateliermaraton.pl
 • E-mail: road@bikeateliermaraton.pl

 

3. Termin i miejsce

Wyścig zostanie rozegrany 26.05.2019r. w Psarach.

 • Charakterystyka trasy: teren pofałdowany, nawierzchnia asfaltowa, biegnąca w przeważającej części wzdłuż zabudowań i częściowo terenów leśnych.
 • Długość okrążenia – 19 km: Psary, Strzyżowice, Góra Siewierska, Goląsza, Toporowice, Dąbie Chrobakowe, Malinowice, Psary.
 • Biuro wyścigu: Stadion LKS Iskra, Psary, ul. Malinowicka 5

 

4. Rejestracja uczestników

4.1. Zasady ogólne

Rejestracja uczestnika wyścigu Bike Atelier Road 2019 może być dokonana drogą internetową lub osobiście w Biurze Zawodów. Warunkiem poprawnego zgłoszenia uczestnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym zawarte zostaną wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Rejestracja będzie uznana za prawidłową tylko pod warunkiem akceptacji przez uczestnika niniejszego Regulaminu, na zasadach opisanych w punkcie 6.5.

Zawodnik dokonując zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

4.2. Zgłoszenie przez internet

a) Rejestracja zawodników drogą internetową możliwa jest przez stronę zapisy.mktime.pl.

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia zawodnika jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

c) Zgłoszenia internetowe zawodników możliwe są do czwartku (włącznie) poprzedzającego wydarzenie (do godz. 23.59). Po tym terminie możliwe będzie jedynie zgłoszenie w Biurze Zawodów.

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji drogą internetową zobowiązani są dokonać opłaty startowej do czwartku poprzedzającego daną edycję (przelewem). Możliwe jest również wniesienie opłaty startowej w kasie działającej przy Biurze Zawodów, zgodnie ze stawkami obowiązującymi w cenniku (stawka wyższa).

4.3. Zgłoszenie w Biurze Zawodów

a) W dniu rozgrywania wyścigu, na terenie miasteczka wyścigu dostępne będzie Biuro Zawodów, które umożliwi rejestrację uczestników wydarzenia.

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego zgłoszenia zawodnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na miejscu.

c) Zgłoszenia będą możliwe w godzinach otwarcia Biura Zawodów:

 • od godziny 8.00 do 10.00 – dystans HOBBY
 • od godziny 8.00 do 11.00 – dystans PRO
 • od godziny 9.00 do 10.30 zapisy dzieci i młodzieży startujących na stadionie

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji w dniu wyścigu (w Biurze Zawodów) zobowiązani są do dokonania opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Opłata możliwa jest wyłącznie w kasie działającej przy Biurze Zawodów (płatność gotówką).

 

5. Opłaty

Wysokość opłat startowych uzależniona jest od terminu i sposobu wpłaty, a także wybranego dystansu i kategorii.

5.1. Wyścig PRO

Opłaty do czwartku poprzedzającego imprezę – przelewem:

 • 60 zł – opłata startowa dla kat. CM20, M30, M40, M50, M60, CK20, KM30, KM40
 • 30 zł – opłata startowa dla kat. M70 i M80

Opłata w dniu wyścigu – gotówką w kasie:

 • 80 zł – opłata startowa dla kat. CM20, M30, M40, M50, M60, CK20, KM30, KM40
 • 40 zł – opłata startowa dla kat. M70 i M80

5.2. Wyścig HOBBY

Opłaty do czwartku poprzedzającego imprezę – przelewem:

 • 40 zł opłata startowa dla amatorów w kat. HM18-49, HM50, HK18-49, HK50
 • 10 zł opłata startowa dla amatorów w kat. HM14-15, HM16-17, HK14-15, HK16-17

Opłata w dniu wyścigu – gotówką w kasie:

 • 70 zł opłata startowa dla amatorów w kat. HM18-49, HM50, HK18-49, HK50
 • 10 zł opłata startowa dla amatorów w kat. HM14-15, HM16-17, HK14-15, HK16-17

5.3. Wyścigi dla dzieci

Udział w wyścigach dziecięcych (do 13 lat) jest bezpłatny.

5.4. Numer startowy

Numer startowy wydawany jest zawodnikowi wyłącznie na czas wyścigu, następnie powinien zostać zwrócony. Przy odbiorze numeru startowego pobierana będzie kaucja zwrotna w wysokości 50 zł. Dla zawodników z licencją PZKol istnieje możliwość pozostawienia w Biurze Zawodów aktualnej licencji, która będzie równoważna z kaucją zwrotną (licencja zostanie zwrócona po zwrocie numeru).

5.5. Zasady ogólne

a) Wpłaty w kasie Biura Zawodów są przyjmowane wyłącznie gotówką. Kasa jest czynna w godzinach otwarcia Biura Zawodów.

b) Wpłaty przelewem powinny być dokonywane za pośrednictwem tzw. szybkich płatności dostępnych na stronie zapisy.mktime.pl (płatności obsługuje Blue Media S.A).

c) W przypadku tzw. szybkich płatności data wygenerowania potwierdzenia dla wpłacającego przez operatora systemu (Blue Media S.A.).

5.6. Faktury

Faktury do opłat wystawiane są nie później niż w ciągu 14 dni od dokonania wpłaty. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: road@bikeateliermaraton.pl

 

6. Uczestnictwo w wyścigu

6.1. Zasady ogólne

a) Każdy uczestnik Bike Atelier Road 2019 ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podawanych bezpośrednio przed startem wyścigu.

b) Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania poleceń służb Organizatora oraz służb porządkowych w tym policji i straży pożarnej.

c) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

d) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie spowodowane przez siebie szkody

e) Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją.

f) Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze szosowym, zgodnym z przepisami PZKol oraz w kasku. Brak kasku równoznaczny jest z dyskwalifikacją zawodnika.

g) Zabrania się startowania na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym.

h) W czasie wyścigu każdy zawodnik powinien obowiązkowo posiadać numer startowy.

i) Podczas wyścigu obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników.

j) Uczestnik ma obowiązek zgłoszenia Organizatorowi wycofanie się z zawodów (w trakcie ich trwania) – osobiście w punkcie pomiaru czasy przy mecie lub telefonicznie pod numerem: 797 602 923.

k) Zawodnicy podczas wyścigu nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

6.2. Wyścig PRO

W wyścigu PRO mogą brać udział zawodnicy amatorzy posiadający licencję Masters i Cyclosport, jak i również nie posiadający takiej licencji, za okazaniem dokumentu tożsamości i podpisanym oświadczeniem (oświadczenia wydawane będą w biurze zawodów). Wyścig ten przeznaczony dla zawodników trenujących kolarstwo w miarę systematycznie.

Wyścig punktowany jest do challenge’u Masters PZKOL.

Wyścig zostanie rozegrany według poniższych kategorii wiekowych:

MĘŻCZYŹNI:

 • CM-20 – 18-29 lat (roczniki 2001-1990)
 • M-30 – 30-39 lat (roczniki 1989 – 1980)
 • M-40 – 40-49 lat (roczniki 1979 – 1970)
 • M-50 – 50-59 lat (roczniki 1969 – 1960)
 • M-60 – 60-69 lat (roczniki 1959- 1950)
 • M-70 – 70-79 lat (roczniki 1949 – 1940)
 • M-80 – 80 lat i więcej (rocznik 1939 i starsi)

KOBIETY:

 • CK-20 – 18-29 lat (roczniki 2001- 1990)
 • K-30 – 30-39 lat (roczniki 1989 – 1980)
 • K-40 – 40 lat i więcej (roczniki 1979 i starsze)

Do w/w wyścigów nie będą dopuszczeni zawodnicy posiadający licencje kategorii Elita i Orlik.

6.3. Wyścig HOBBY

W wyścigu HOBBY (kolarzy amatorów niezaawansowanych) mogą brać udział kolarze, którzy nie trenują systematycznie, ale chcą spróbować swoich sił w szosowym wyścigu kolarskim.

Wyścig zostanie rozegrany według poniższych kategorii wiekowych:

MĘŻCZYŹNI:

 • HM-14-15 lat (roczniki 2005- 2004)
 • HM-16-17 lat (roczniki 2003 – 2002)
 • HM-18-49 – 18-49 lat (roczniki 2001- 1970)
 • HM-50 – 50 lat i więcej (roczniki 1969 i starsi)

KOBIETY:

 • HK-14-15 lat (roczniki 2005 – 2004)
 • HK-16-17 lat (roczniki 2003 – 2002)
 • HK-18-49 – 18-49 lat (roczniki 2001 – 1970)
 • HK-50 – 50 lat i więcej (roczniki 1969 i starsi)

W wyścigu mogą wziąć udział tylko i wyłącznie osoby niezrzeszone w klubach kolarskich, które nie posiadają licencji kolarskiej.

6.4. Wyścigi dziecięce (KIDO)

Wyścigi będą rozgrywane na dystansie dostosowanym do wieku startujących, na terenie wokół stadionu i stadionu.

Kategorie wiekowe:

 • KD-0 – do 4 lat (na podstawie realnego wieku)
 • KD-1 – 4 – 6 lat (na podstawie realnego wieku)
 • KD-C2 – 7 – 8 lat chłopcy (roczniki 2012 – 2011)
 • KD-D2 – 7 – 8 lat dziewczynki (roczniki 2012 – 2011)
 • KD-C3 – 9 – 10 lat chłopcy (roczniki 2010 – 2009)
 • KD-D3 – 9 – 10 lat dziewczynki (roczniki 2010 – 2009)
 • KD-C4 – 11 – 13 lat chłopcy (roczniki 2008 – 2006)
 • KD-D4 – 11 – 13 lat dziewczynki (roczniki 2008 – 2006)

6.5. Obowiązkowe oświadczenia i zgody zawodników

a) Start zawodnika w Bike Atelier Road 2019 możliwy jest jedynie po zaakceptowaniu przez niego niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zasady przetwarzania danych określa Polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu).

b) Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się internetowo – następuje przez oznaczenie stosownych pól w elektronicznym formularzu rejestracyjnym.

c) Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się w Biurze zawodów – następuje przez podpis na formularzu zgody.

d) Zgłaszając uczestnictwo w wyścigu zawodnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego.

e) Start zawodnika niepełnoletniego możliwy jest po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów, a także akceptacji przez niego Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych. W/w oświadczenie stanowi załącznik do Regulaminu.

f) Start zawodnika na dystansie KIDO możliwy jest po złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów, a także akceptacji przez niego Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych. W/w oświadczenie stanowi załącznik do Regulaminu.

g) Zawodnicy niepełnoletni, którzy ukończyli 10 lat, zobowiązani są posiadać ważną kartę rowerową.

 

7. Program wyścigu oraz dystanse

Uroczyste otwarcie imprezy

 • godz. 10.30

Start wyścigu HOBBY

 • godz. 10.40
  kategorie: HM18-49, HM50,
  1×19 km=19 km
 • godz. 10.45
  kategorie: HM14-15, HM16-17
  1×19 km=19 km
 • godz. 10.50
  kategorie:HK14-15, HK16-17, HK 18-49, HK50
  1×19 km=19 km

Start wyścigu PRO

 • godz. 12.00
  kategorie: CM20, M30
  5×19 km = 95 km
 • godz. 12.08
  kategoria: M40, M50
  4×19 km = 76 km
 • godz. 12.10
  kategorie: M60, M70, M80, CK20, K30, K40
  3×19 km= 57 km

Wyścigi dziecięce KIDO

 • godz. 11.00 – 12.30
  wszystkie kategorie wiekowe, wg harmonogramu podanego przed startem

Dekoracje

 • 13.00 – dekoracja wyścigu dziecięcego KIDO
 • 13.15 – dekoracja wyścig HOBBY
 • 5.00 – dekoracja wyścig PRO

 

8. Kontrola antydopingowa

Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol.

 

9. Wyniki oraz nagrody

Wyniki w poszczególnych kategoriach wyścigu Masters (PRO) będą wywieszone na tablicy ogłoszeń bezpośrednio po wyścigu. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia można kierować do głównego sędziego do godz. 14.30.

Wyniki w poszczególnych kategoriach wyścigu amatorskiego (HOBBY) będą wywieszone na tablicy ogłoszeń bezpośrednio po wyścigu. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia można kierować do głównego sędziego do godz. 13.00.

Dla zawodników we wszystkich kategoriach wyścigu PRO przewidziane są:

 • 1. miejsce – puchar, nagroda rzeczowa
 • 2. miejsce – puchar, nagroda rzeczowa
 • 3. miejsce – puchar, nagroda rzeczowe
 • 4. miejsce – dyplom
 • 5. miejsce – dyplom

Dla zawodników wyścigu HOBBY:

 • 1. miejsce – puchar, nagroda rzeczowa
 • 2. miejsce – puchar, nagroda rzeczowa
 • 3. miejsce – puchar, nagroda rzeczowa
 • 4. miejsce – dyplom
 •  5. miejsce – dyplom

Dla dzieci i młodzieży:

 • Puchar Wójta Gminy Psary dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
 • Nagrody rzeczowe i dyplomy dla trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii.

 

10. Postanowienia końcowe

 • Komisję sędziowską powoła Śląski Związek Kolarski na wniosek organizatora imprezy.
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NW i OC należy do uczestników wyścigu.
 • Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol.
 • Wyścig odbędzie się przy ruchu drogowym ograniczonym.
 • Trasa zostanie zabezpieczona przez Policję, Ochotniczą Straż Pożarną oraz służby porządkowe.
 • Organizator zapewnia karetkę pogotowia z obsługą medyczną
 • Zawodnicy niestosujący się do regulaminu i obowiązujących przepisów PZKol będą karani (włącznie z wykluczeniem z wyścigu).
 • Miejsca parkingowe do dyspozycji uczestników wskazują służby porządkowe.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, informując o tym uczestników Bike Atelier Road 2019 (aktualny regulamin jest dostępny w Biurze Zawodów i stronie internetowej www.bikeateliermaraton.pl).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia wyścigu lub jego odwołania w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych czy też innych zdarzeń uznawanych za działanie „siły wyższej”.
 • W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, decyzje i rozstrzygnięcia będą leżały po stronie Organizatora i Sędziego Głównego w oparciu o przepisy prawa i zasady rywalizacji Fair Play.
 • Regulamin zatwierdza PZKol

 

Załączniki do regulaminu:

1. Polityka prywatności
2. Formularz zgody
3. Oświadczenie – start zawodnika niepełnoletniego
4. Oświadczenie – start dziecka – dystans KIDO

 

Polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobowych. Polityka Prywatności dostarcza Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi, ale też o prawach jakie posiadasz.

Polityka ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER jest administratorem i przetwarza dane osobowe pozyskane od osoby, której dane dotyczą, jak i w przypadkach, w których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł, za wyjątkiem danych osobowych pracowników oraz przetwarzanych w ramach umów powierzenia.

Polityka prywatności opisuje m.in. zasady postępowania z danymi osobowymi uczestników wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER w tym Bike Atelier Road 2019.

Niniejsza polityka jest załącznikiem do Regulaminu wyścigu Bike Atelier Road 2019.

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo do usunięcia danych osobowych,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
6) prawo do przenoszenia danych,
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER (Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza) zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (NIP: 6292474149, KRS: 0000604648).

Wszelkie zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres maraton@bikeateliermaraton.pl lub drogą pocztową: Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

2. Podstawa przetwarzania danych i cel

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi dobrowolna zgoda uczestnika Bike Atelier Road 2019 na przetwarzanie danych – potwierdzana pisemnie lub elektronicznie. Dane są zbierane w celu sprawnej organizacji imprezy sportowej pod nazwą Bike Atelier Road 2019.

3. Zbieranie danych

Zakres zbieranych danych i ich wykorzystanie obejmuje:

a) Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu – dane zbierane na potrzeby rejestracji zawodnika, kontaktu w celach organizacyjnych, kontaktu w razie wypadku na trasie, a także w celu zgłoszenia do ubezpieczenia uczestnika maratonu (każdy uczestnik objęty jest ubezpieczeniem NNW).

b) Imię, nazwisko, miejscowość, płeć, data urodzenia, przynależność do drużyny – dane zbierane na potrzeby prowadzenia sportowej klasyfikacji uczestników wyścigu oraz właściwego przeprowadzenia startu wyścigu (listy startowe, przydział do kategorii wiekowych, wyniki, weryfikacja licencji). Dane z klasyfikacji będą publikowane w postaci elektronicznej oraz drukowanej, mogą być również przetwarzane, udostępniane i publikowane przez media oraz w serwisach społecznościowych.

c) Imię, nazwisko, numer telefonu – dane zbierane na potrzeby przesłania powiadomienia z wynikiem uczestnika maratonu, po jego dotarciu na metę.

d) Wizerunek uczestnika – dane zbierane na potrzeby dokumentacji wyścigu w postaci zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z zawodnikiem. Wizerunek może być publikowany na stronie internetowej Organizatora Bike Atelier Road 2019, na stronach partnerów i sponsorów cyklu, w serwisach społecznościowych, materiałach drukowanych oraz w mediach.

4. Udostępnianie danych

Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, poczty elektronicznej oraz numeru telefonu mogą być udostępnione innym odbiorcom lub grupom odbiorców wyłącznie w celach związanych ze współorganizacją Bike Atelier Road 2019 (pomiar czasu, rejestracja zawodników, obsługa biura zawodów, ubezpieczenie, obsługa medyczna, odbiór i realizacja nagród). Zakres udostępniania danych każdorazowo jest objęty umową między administratorem danych i odbiorcą danych. Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa.

Pozyskane dane nie będą przekazywane do państw nie będących członkami Unii Europejskiej, a tym samym tych, które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

5.  Okres przechowywania danych

Dane osobowe zawarte w punktach 3.a oraz 3.c będą przechowywane przez cały okres posiadania przez uczestnika Bike Atelier Road 2019 konta w systemie zapisy.mktime.pl. Dodatkowo o których mowa w punktach 3.b oraz 3.d będą przechowywane do czasu wycofania zgody przez uczestnika wyścigów, co precyzuje pkt. 8 polityki prywatności.

6. Zgoda na przetwarzanie danych

Podanie danych objętych niniejszą Polityką prywatności oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Bike Atelier Road 2019.

7. Dostęp do danych

Uczestnik Bike Atelier Road 2019 ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

8. Cofnięcie zgody

Uczestnik Bike Atelier Road 2019 jest uprawniony do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.