Skip to content Skip to footer

Podczas Bike Atelier MTB Maratonu konieczne będzie stosowanie się zasad sanitarnych, które pozwolą nam na bezpieczną rywalizację. Liczymy na Wasz rozsądek i poważne potraktowanie przedstawionych wytycznych. Zasady dostosowujemy do obowiązujących w danych czasie przepisów prawa.

Zachowaj dystans

Ta zasada obowiązuje podczas całego wydarzenia. Zaleca się zachowanie 1,5 m odległości od innych uczestników maratonu.

Unikaj podawania ręki

Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami staraj się unikać podawania ręki podczas powitań i w kontakcie z innymi uczestnikami maratonu.

Zakryj usta i nos

Chociaż zakrywanie ust i nosa w przestrzeni otwartej nie jest już obowiązkowe, pamiętajcie o zasadzie dystansu. Dlatego też jeśli czujecie taką potrzebę lub mieliście kontakt z kimś zarażonym - pamiętajcie o założeniu maseczki, aby chronić innych i siebie.

Dezynfekuj dłonie

W miejscach najczęściej przez Was odwiedzanych będzie można dezynfekować dłonie. Warto to zrobić po przyjściu na teren wydarzenia oraz przed odbiorem pakietu startowego i pojawieniem się na linii startu, a także wtedy – gdy uważasz, że jest to konieczne.

Unikaj grupowania się uczestników

Wiemy, że lubicie ze sobą rozmawiać, postarajcie się jednak nie tworzyć zbyt dużych grupek, gdzie będziecie prowadzić bogate dyskusje. Zachowajmy bezpiecznych dystans!

Źle się czujesz? Zostań w domu

Jeśli nie czujesz się dobrze, masz objawy COVID-19 lub inne, które mogą Cię niepokoić – zostać w domu! Sport i rywalizacja nie uciekną, a rozsądek nakazuje zadbanie o siebie oraz i innych. Nie pozwól aby Twój stan zdrowia naraził innych uczestników maratonu na ewentualne zachorowanie.

Potrzebujesz więcej informacji?

Sprawdź w regulaminie zapisy dotyczące procedur związanych ze zdrowiem uczestników