Sprawdź ceny startów indywidualnych. Pamiętaj o numerze startowym, który należy dodać do zamówienia przy pierwszym starcie w sezonie.

Pojedynczy start
Pojedynczy start na dystansach PRO, HOBBY, FAMILY oraz MINI
Cena
Opłata dokonana do niedzieli poprzedzającej maraton (przelew)
Opłata dokonana do 2 dni poprzedzających maraton (przelew)
Opłata w biurze zawodów (gotówka)
Opłata podstawowa
80 zł
100 zł
130 zł
Opłata ulgowa dla zawodników w wieku do 13 lat (wg rocznika)
50 zł
60 zł
90 zł

*W przypadku zawodników niepełnoletnich – opłata za start dotyczy jedynie zawodnika, start opiekuna jest bezpłatny.

Numer startowy
Koszt jednorazowy – numer obowiązuje przez cały sezon (kupujesz numer przy okazji pierwszego startu)
Nowy numer Zgubiony numer
20 zł 20 zł

*W przypadku zawodników niepełnoletnich jadących z opiekunem – cena obejmuje numer startowy zawodnika oraz dodatkowe oznaczenie dla opiekuna

Faktury

W przypadku chęci otrzymania faktury, zarówno w procesie rejestracji elektronicznej jak i w czasie rejestracji dokonywanej w Biurze Zawodów, należy podać dane do faktury w tym NIP nabywcy (warunek konieczny). Ze względu na przepisy podatkowe, brak numeru NIP uniemożliwi późniejsze wystawienie faktury. Wysyłając prośbę o fakturę – prześlij również potwierdzenie dokonania płatności.

Przeniesienie opłaty

Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem zawodów, których dotyczy.

Pakiety

Ze względu na aktualną sytuację do odwołania zawiesiliśmy sprzedaż pakietów indywidualnych oraz drużynowych.