Polityka prywatności

Szanujemy prawo użytkowników do prywatności, dlatego też stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność przez osoby trzecie. Jednocześnie informujemy, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych personalnych oraz adresowych naszych użytkowników oraz klientów.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w serwisie internetowym bikeateliermaraton.pl jest Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Al. Piłsudskiego 34/643, NIP 629-24-74-149.

Cel i zakres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z serwisu internetowego w okresie koniecznych do świadczenia usługi. Korzystanie z serwisu internetowego nie wymaga rejestracji oraz logowania.

W przypadku zbierania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących usługobiorców za pośrednictwem formularzy dostępnych w ramach serwisu internetowego, cel przetwarzania danych zostanie wskazany przy formularzu (np. newsletter lub formularz kontaktowy).

Niniejsza Polityka prywatności nie reguluje zasad przetwarzania danych osobowych oraz informacji dotyczących usługobiorców na zewnętrznych internetowych stronach, do których odesłania (linki) zawiera serwis internetowy.

Zasady Polityki prywatności uczestników imprez sportowych, w tym rejestracji, określa osobno ich Regulamin.

Polityka cookies

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, na zasadach przedstawionych w Polityce cookies.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki oraz systemu operacyjnego – dane te nie pozwalają jednak na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika.

Informacje dodatkowe

Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności zgodnie z obowiązującym prawem i w sposób, który nie narusza wolności do dysponowania danymi osobowymi przez użytkownika.