Informacje ogólne
 1. Jako drużyna traktowana jest formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca stowarzyszenie, klub sportowy, firmę, placówkę oświatową lub inną jednostkę organizacyjną.
 2. Warunkiem weryfikacji drużyny jest rejestracja minimum 4 zawodników.
 3. Zakazana jest migracja między drużynami w trakcie trwania sezonu.
 4. Można dopisywać kolejnych zawodników do danej drużyny w czasie sezonu.
 5. Zawodnicy przypisani do danej drużyny powinni wskazać Kapitana Drużyny, który będzie miał bezpośredni kontakt z Organizatorem. Rola i uprawnienia Kapitana Drużyny zostały opisane w pkt. 4 Regulaminu.
 6. Zawodnicy w kategoriach ELITA-M oraz ELITA-K nie wchodzą w skład drużyny, są klasyfikowani wyłącznie indywidualnie.
Zgłoszenie drużyny
 1. Przed pierwszym startem w sezonie 2019 zawodnicy drużyny dokonują indywidualnej rejestracji internetowo. Podczas rejestracji istnieje możliwość wskazania drużyny, którą danych zawodnik będzie reprezentował w wyścigu. Zawodnicy zobowiązani są do prawidłowego wpisania nazwy drużyny. Niewłaściwe wpisanie nazwy drużyny może skutkować brakiem punktacji danego zawodnika w klasyfikacji drużynowej.

  Nazwa drużyny powinna być jednolita dla wszystkich członków danego teamu

 2. Każda drużyna powinna wskazać Kapitana Drużyny. Zgłoszenia kapitana należy dokonać na adres maraton@bikeateliermaraton.pl najpóźniej dwa tygodnie przed pierwszym startem drużyny w sezonie 2019. Kapitan w e-mailu zwrotnym otrzymuje informacje dotyczące przebiegu rejestracji oraz opłat zawodników z teamu.
 3. Uprawnienia Kapitana Drużyny:
  1. dokonywanie zgłoszeń w imieniu zawodników drużyny na poszczególne edycje maratonu (pod warunkiem wyrażenia indywidualnej zgody przez zawodnika na tego typu formę zgłaszania uczestnictwa w wyścigu) – nie dotyczy pierwszego startu zawodnika w sezonie 2019, gdzie każdy uczestnik powinien dokonać zgłoszenia osobiście;
  2. rozliczanie drużynowych płatności pakietowych w przypadku posiadania przez drużynę wykupionego pakietu (w tym przypisywanie płatności dla poszczególnych zawodników).
 4. Zmianę Kapitana Drużyny należy zgłaszać elektronicznie na adres maraton@bikeateliermaraton.pl.
 5. Najpóźniej do czwartku (w przypadku maratonu odbywającego się w sobotę) lub piątku (w przypadku maratonu odbywającego się w niedzielę) poprzedzającego daną edycję maratonu Kapitan Drużyny powinien zgłosić listę zawodników drużyny objętych płatnościami pakietowymi. W przypadku nie zachowania tego terminu zawodników obowiązuje standardowa opłata (nie obejmuje ich stawka pakietowa).
 6. Zawodnicy zgłoszeni oraz opłaceni do niedzieli poprzedzającej maraton mają zapewniony pamiątkowy medal.
 7. Wysyłka numerów startowych dla drużyny możliwa jest wyłącznie jako całość i na jeden wskazany adres.