Na każdej edycji na dystansach PRO, HOBBY i FAMILY obowiązuje start sektorowy, który polega na podniesieniu bezpieczeństwa rozpoczęcia maratonu przez zawodników w odstępach czasowych.

 1. Klasyfikacja sektorowa będzie sporządzana po każdej edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2019 wg wzoru:

  czas przejazdu zwycięzcy w kategorii OPEN [ s ]

  —————————————————————–  x współczynnik dystansu

  czas przejazdu danego zawodnika [ s ]

  Do klasyfikacji sektorowej brany jest czas najlepszego zawodnika na danym dystansie (PRO lub HOBBY) z wykluczeniem wyników osiągniętych przez zawodników startujących w kategorii ELITA.
  Współczynnik dystansu – współczynnik zależący od dystansu jaki pokonał zawodnik:

  1. dla dystansu PRO współczynnik dystansu = 1
  2. dla dystansu HOBBY współczynnik dystansu = 0,94
  3. Wydzielonych zostanie osiem sektorów startowych. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości sektorów startowych.
  4. Prawo do startu z danego sektora przysługuje zawodnikom, których punkty sektorowe zawierają się w przedziale punktowym odpowiednim dla danego sektora:
   • Sektor 0 – jest wydzieloną częścią sektora nr 1 przeznaczoną wyłącznie dla zawodników startujących w kategorii ELITA oraz zawodników sklasyfikowanych na miejscach 1-20 w klasyfikacji OPEN mężczyzn dystansu PRO.
   • Sektor 1 – od 1,000 do 0,870 pkt.
   • Sektor 2 – od 0,869 do 0,820 pkt.
   • Sektor 3 – od 0,819 do 0,780 pkt.
   • Sektor 4 – od 0,779 do 0,740 pkt.
   • Sektor 5 – od 0,739 do 0,690 pkt.
   • Sektor 6 – od 0,689 do 0,590 pkt.
   • Sektor 7 – od 0.589 pkt. – i mniej oraz zawodnicy, którzy nie posiadają jeszcze punktów
   • Sektor 8 – Dystans FAMILY kategoria wiekowa 12-13 lat
   • Sektor 9 – Dystans FAMILY kategoria wiekowa od 0 do 11 lat
  5. Zawodnicy w kategorii wiekowej 14-15 lat będą przydzielani do sektorów na zasadach ogólnych (zawodnicy zajmują sektory w zależności o zdobytych punktów sektorowych.)

   Zawodnicy startujący pierwszy raz zajmują sektor 7

  6. Do wyliczania klasyfikacji sektorowej uwzględnia się najlepszy wynik z ostatnich 3 edycji, w których brał udział dany zawodnik.
  7. Podczas pierwszej edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2019 o rozstawieniu zawodników w sektorach startowych decyduje klasyfikacja sektorowa obliczona po zakończeniu sezonu 2018. W kolejnych wyścigach będzie ona podstawą do wyliczania sektora w połączeniu z punktami zdobytymi w sezonie 2019 (na zasadach ogólnych, zgodnie z pkt. 12 Regulaminu).
  8. Lista zawodników, którym przysługuje prawo do startu z danego sektora zostanie opublikowana na stronie internetowej Bike Atelier MTB Maraton, nie później niż w piątek poprzedzający wyścig. Lista będzie dostępna także w Biurze Zawodów.
  9. Zawodnicy startujący po raz pierwszy, którzy nie później niż na 3 dni przed wyścigiem udokumentują swoje osiągnięcia w innych wyścigach MTB, mogą za zgodą Organizatora otrzymać prawo startu z wyższego sektora. Zgłoszenie z dokumentacją wyników należy przesłać na adres dariusz.lesniewski@bikeateliermaraton.pl, wpisując w temacie „Sektor startowy”.
   Uwaga! Dokumentacja przedstawiająca dokonania zawodnika w innych zawodach powinna być kompletna i czytelna. Powinna zawierać link do strony z wynikami zawodnika oraz opis ułatwiający jego znalezienie i identyfikacje (miejsce na liście wyników, nr startowy, itp.). Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
  10. Start poszczególnych sektorów odbędzie się kolejno, począwszy od sektorów nr 0 i 1, w odstępach czasowych przedstawionych przed startem przez Organizatora.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu poszczególnych sektorów, o czym poinformuje uczestników w dniu rozgrywania zawodów.
  12. Sektory 0 oraz 1 mają liczony czas startu począwszy od momentu startu wspólnego całego sektora (tzw. czas brutto sektora). Sektory od 2 do 7 mają liczony wspólny czas startu netto (liczony jest czas zawodnika od momentu przekroczenia linii pomiaru czasu. Sektory 8 oraz 9 dla dystansu FAMILY – liczony jest czas brutto.
  13. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu poszczególnych sektorów, o czym poinformuje uczestników w dniu rozgrywania zawodów.
  14. W przypadku, gdy zawodnik wystartuje z wyższego sektora niż był uprawniony, zostanie ukarany dodaniem do jego czasu przejazdu 40 min.
  15. Zawodnik musi wejść do sektora wyłącznie poprzez oznaczone wejście znajdujące się na jego końcu. Wejście do sektora w inny sposób (np. przez ogrodzenie czy pod taśmą odgradzającą sektor) może skutkować nałożeniem na zawodnika kary czasowej 20 min.
  16. Goście specjalni maratonów oraz osoby zaproszone przez Organizatora uprawnione są do startu ze wskazanego przez niego sektora niezależnie od udziału/wyniku w poprzednich edycjach.

Na każdej edycji Bike Atelier MTB Maratonu, na dystansach PRO, HOBBY i FAMILY, obowiązuje start sektorowy. Poszczególne sektory startują w odstępach czasowych wyznaczonych przez organizatora.

O rozstawieniu zawodników w sektorach startowych decydują wyniki osiągnięte od początku sezonu. Lista powstaje na podstawie wzoru i współczynnika dystansu, który został określony w REGULAMINIE.

Podczas pierwszej edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2019 o rozstawieniu zawodników w sektorach startowych decyduje klasyfikacja sektorowa obliczona po zakończeniu sezonu 2018.

Uwaga! Zawodnicy startujący pierwszy raz (nie posiadający jeszcze numeru startowego) ustawiają się do sektora 7 – dla dystansów PRO i HOBBY oraz do sektora 8 lub 9 – dla dystansu FAMILY. Nazwiska osób rejestrujących się pierwszy raz na Bike Atelier MTB Maraton są uzupełniane na bieżąco, pełna lista pojawi się po zakończeniu zapisów internetowych. Jeśli nie widzisz siebie na liście – napisz wiadomość na adres maraton@bikeateliermaraton.pl.

Zawodnicy startujący pierwszy raz, którzy nie później niż na 3 dni przed wyścigiem udokumentują swoje osiągnięcia w innych wyścigach MTB, mogą za zgodą organizatora otrzymać prawo startu z wyższego sektora. Zgłoszenie z dokumentacją wyników należy przesłać na adres dariusz.lesniewski@bikeateliermaraton.pl.

UWAGA! Dokumentacja przedstawiająca dokonania zawodnika w innych zawodach powinna być kompletna i czytelna. Powinna zawierać link do strony z wynikami zawodnika oraz opis ułatwiający jego znalezienie i identyfikacje (miejsce na liście wyników, nr startowy, itp.). Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.